Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԼՍԱՆԵՐՎ, տե՛ս Լսանյարդ.
ԼՍԱՆՅԱՐԴ, ի (կզմխս.) Слуховой нерв.
ԼՍԱՊԱՏՐԱՆՔ, ի Обман слуха.
ԼՍԱՐԱՆ, ի, Аудитория.
ԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ 1. ա. Аудиторный. 2. տե՛ս Լսարանցի։
ԼՍԱՐԱՆՑԻ, ցու (պատմ.) Студент старших курсов (духовных академий).
ԼՍԱՓՈՂ, ի 1. Трубка (телефонная,). 2. (բժշկ.) Стетоскоп, трубка.
ԼՍԵԼ, եցի 1. Слышать, услышать, слыхать, услыхать (разг.). 2. Слушать, послушать. 3. Слушать, прослушать. 4. Слушаться, послушаться. Լսում եմ Слушаюсь! Есть
ԼՍԵԼԻ, ա. 1. Слышимый, слышный. 2. Внятный. ◊ Լսելի լինել слышаться. Լսելի անել сделать слышным. Լսելի դառնալ становиться слышным.
ԼՍԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Слышимость.
ԼՍԵԼԻՔ, ի 1. Слух. Լսելիքից զրկվել лишиться слуха. 2. Ухо. ◊ Լսելիք լինել՝ դառնալ обратиться в слух. Լսելիքը լարել напрячь слух.
ԼՍԵՑՆԵԼ, ցրի 1. Дать услышать, сделать слышным. 2. Дать понять.
ԼՍՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плавучесть.
ԼՍՈՂԱԿԱՆ, ա. Слуховой.
ԼՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Слух. ◊ Նուրբ լսողություն тонкий слух. Լսողություն դառնալ обратиться в слух. Լսողությունը սրել՝ լարել напрячь слух.
ԼՍՎԵԼ, վեց 1. Слышаться, послышаться. 2. Слушаться. ◊ Լսվա՛ծ բան է слыханное ли дело?


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ