Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԼՔԱՎԵՐ, ա. Заброшенный, покинутый, разорённый.
ԼՔԵԼ, եցի 1. Забросить. 2. Бросать, бросить, оставлять, оставить, покидать, покинуть. ◊ Բախտը լքեց счастье изменило, հույսը լքեց надежда оставила. Ուժերը լքեցին силы оставили.
ԼՔԼՔԱԼ, աց 1. Колотиться, заколотиться, биться, забиться. 2. Расхлябываться, расхлябаться. 3. Хлюпать.
ԼՔԼՔՈՑ, ի 1. Биение. 2. Хлюпанье.
ԼՔՅԱԼ, ա. 1. Заброшенный. 2. Брошенный, покинутый. ◊ Լքյալ դրություն՝ վիճակ 1) подавленность, уныние, 2) заброшенность.
ԼՔՈՒՄ, քման և ի 1, Оставление. 2, տե՛ս Լքվածություն։
ԼՔՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Упадок духа, подавленность, уныние.
ԼՔՎԵԼ, վեց 1. Быть заброшенным. 2. Быть покинутым. 3. Пасть духом.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ