Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽԹԱՀԱՐԵԼ, եցի Шпорить, пришпоривать, пришпорить.
ԽԹԱՀԱՐՎԵԼ, վեց Пришпориваться.
ԽԹԱՆ, ի 1. Шпора. 2. (փխբ.) Стимул.
ԽԹԱՆԱՎՈՐ, ա. Со шпорами. Խթանավոր կոշիկներ сапоги со шпорами.
ԽԹԱՆԵԼ, եցի 1. Шпорить, пришпоривать, пришпорить. 2. (փխբ.) Стимулировать.
ԽԹԱՆԻՉ, ա. Стимулирующий
ԽԹԱՆՈՒՄ, նման 1. Пришпоривание. 2. Стимулирование.
ԽԹԱՆՎԵԼ, վեց 1. Пришпориваться, 2. (փխտ.) Стимулироваться.
ԽԹԵԼ, տե՛ս Խթանել 1 նշան.։
ԽԹԻՉ, տե՛ս Խթանիչ։
ԽԹԽԹԵԼ եցի, Потыкать. 2. Тормошить.
ԽԹԽԹՈՐԵԼ եցի, Потыкать. 2. Тормошить.
ԽԹՈՒՄ, թման և ի 1. Пришпоривание. 2. (կրոն.) Разговенье.
ԽԹՎԵԼ, վեց 1. Пришпориваться. 2. Тыкаться, ткнуться. 3. Вязнуть, завязнуть. 4. (կրոն.) Разговляться, разговеться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ