Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԽԻ, տե՛ս Ինչու։
ԽԻԶԱԽ 1. ա. Храбрый, отважный, смелый, дерзкий. 2. մ. Храбро, отважно, смело, дерзко.
ԽԻԶԱԽԱԲԱՐ, տե՛ս Խիզախ 2 նշան.,
ԽԻԶԱԽԵԼ, եցի Отваживаться, отважиться, дерзать, дерзнуть (книжн.).
ԽԻԶԱԽՈՐԵՆ, տե՛ս Խիզախ 2 նշան.։
ԽԻԶԱԽՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Храбрость, отвага, смелость․ 2. Дерзание.
ԽԻԶԱԽՈՒՄ, խման և ի 1. Храбрость, отвага, смелость․ 2. Дерзание.
ԽԻԶԱՆ, ի (բրբ.) 1. Семья, домочадцы․ 2. Домочадцы женского пола 3. Член семьи.
ԽԻԹ, ի Резь, колики, колика (устар.).
ԽԻԹԱԼԻ, ա. Подозрительный, опасный.
ԽԻԹՔ, տե՛ս Խիթ։
ԽԻԺ, ի 1. Молозиво. 2. Творожистая масса из молозива. 3. Смола (древесная).
ԽԻԺԱԲՈՒՅՐ, ա. Смолистый.
ԽԻԺՈՏ, տե՛ս Խեժոտ։
ԽԻԼ1, ի (րրբ.) 1. Соломинка. 2. Сечка. 3. (փխբ.) Ничтожное количество, с соломинку.
ԽԻԼ2, ի 1. Сук, сучок. 2. Свиль.
ԽԻԼՈՏ, ա. (բրբ.) Сучковатый, свилеватый.
ԽԻՂՃ, խղճի Совесть. ◊ Խիղճը խայթում է совесть терзает (грызёт) Խիղճը կտրվել, Խիղճը կորցնել потерять совесть. Խիղճը հանգիստ է совесть спокойна. Խիղճը մեռել Է потерял совесть. Խիղճը մեռցնել заглушать голос совести. Խիղճը տանջել совесть мучит․ Խղճի ազատություն свобода совести․ Խղճի առաջ՝ դեմ մեղանչել грешить против совести. Խղճի խայթ угрызения совести. Խղճի ձայն голос совести․ Խղճի մտոք на совесть, по совести. Խղճի վրա ծանրանալ, лежать на совести․ Մեկի խղճին թողնել оставить на совести (чьей). Ձեռքը խղճին դնել, տե՛ս Ձեռք բառի տակ։
ԽԻՃ, խճի Щебень, щебёнка.
ԽԻՆ, ի 1. Жир (молочный). 2. Крупинки масла. 3. Толокно (из семян масличных растений).
ԽԻՆԱԼԻ, ա. (բրբ.) Жирный․ Խինալի խոտ жирная трава.
ԽԻՆԱԾԱՌ, ի (բրբ.) Хинное дерево.
ԽԻՆԴ, ի Радость, отрада.
ԽԻՆԴԱՇԱՏ ա. Преисполненный радости, брызжущий радостью.
ԽԻՆԴԱՌԱՏ ա. Преисполненный радости, брызжущий радостью.
ԽԻՇՏ1, տե՛ս Խշտի։
ԽԻՇՏ2, ի Штык:
ԽԻՍՏ 1. ա. Строгий. Խիստ հանդիմանություն Строгий выговор. 2. ա. Суровый. 3. ա. Резкий. 4. մ. Строго. 5․մ. Сурово. 6. մ. Очень, сильно, крайне. 7. մ. Резко
ԽԻՏ 1. ա. Густой. 2. ա. Плотный. 3. ա. Тесный. 4. ա. Частый. 5. մ. Густо. 6. մ. Плотно. 7.ա․ Тесно. ◊ Խիտ աո խիտ густо, плотно, тесно.
ԽԻՑ, ի (հնց.) 1. տես Խցան։ 2. Затычка (разг.).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ