Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿԾԵԼ, եցի 1. Кусать, укусить, кусаться. 2. Кусать, откусывать, откусить. 3. Жалить, ужалить. 4. Клевать, клюнуть. 5. Колоть, обжигать, жечь, стрекать (разг.), стрекнуть (разг.).
ԿԾԻԿ, ի Клубок. ◊ Կծիկ անել наматывать, намотать клубок. Կծիկը բանալ распутывать, распутать клубок. Կծիկ դալ՝ դառնալ՝ կտրել, տե՛ս Կծկվել։ Կծիկը դնել дать, задать стрекача.
ԿԾԻՊ, տե՛ս Մատնաշունչ։
ԿԾԾԱՀՈՏ, ի (բրբ.) Вонь, запах экскрементов.
ԿԾԾԱՆՔ, տե՛ս Կծծություն։
ԿԾԾԻ, ա. Скупой, жадный, скаредный (разг.).
ԿԾԾԻԱՆԱԼ, ացա (հնց.) Становиться, стать скупцом, скупердяем (прост.).
ԿԾԾԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Скупость, жадность, скаредность (разг.).
ԿԾԾՈՒԹՅՈՒՆ Скупость, жадность, скаредность (разг.)․
ԿԾԿԱՆՔ, ի Судорога, спазм.
ԿԾԿԱՆՔԱՅԻՆ, ա. Судорожный, спазматический.
ԿԾԿԵԼ, եցի 1.Мотать, сматывать, смотать, наматывать, намотать. 2. Сжимать, сжать, сдавливать, сдавить. 3. (փխբ.) Драпать (прост.), драпануть (прост.), драпнуть (прост), тайком убегать, скрываться.
ԿԾԿԾԱԼ, տե՛ս Կսկծալ։
ԿԾԿԾՈՑ, տե՛ս Կսկծոց։
ԿԾԿՈՂԱԿԱՆ, ա. Сократительный.
ԿԾԿՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сократимость, сократительность.
ԿԾԿՈՒՄ կման 1. Сжатие, свёртывание, съёживание. 2. Судорога, спазм.
ԿԾԿՈՒՆԱԿ, տե՛ս Կծկողական։
ԿԾԿՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կծկողականություն։
ԿԾԿՎԵԼ, վեց 1. Сворачиваться, свернуться, сматываться в клубок, в комок. 2. Жаться, сжиматься, сжаться в комок, в клубок, съёживаться, съёжиться. 3. Судорожно сокращаться, сократиться.
ԿԾՂԵԼ, եց 1. Перестаивать, перестоять, перестаиваться, перестояться (օ растениях). Ցորենը կծղել է դաշտում пшеница перестояла (перестоялась) в поле. 2. (փխբ.) Высыхать, высохнуть, иссыхать, иссохнуть.
ԿԾՂԻ, ա. (հզվդ.) Перестоявший, перестоявшийся.
ԿԾՂՈՒՄ, ի Перестаивание (о растениях).
ԿԾՂՈՒՆ, տե՛ս Կծղի։
ԿԾՄԱԽՈՏ, ի (բսբ.) Бородач, осенчук.
ԿԾՄԹԵԼ, տե՛ս Կսմթել։
ԿԾՈԽՈՒՐ, ի (բսբ.) Барбарис.
ԿԾՈՎԻ, մ. Вприкуску.
ԿԾՈՏԵԼ, եցի Искусывать, искусать, перекусывать, перекусать, покусывать, покусать.
ԿԾՈՒ, ա․ 1. Горький, острый, пряный. 2. (փխբ.) Едкий, колкий, язвительный. 3. (փխբ.) Резкий, пронзительный.
ԿԾՈՒՄ, ծման (հզվդ.) 1. Кусанье, укус 2. Откусывание. 3. Ужаление.
ԿԾՎԱԾ, ա. (խսկց.) Прогорклый.
ԿԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Прогорклость.
ԿԾՎԱՀԱՄ 1. գ. Прогорклый вкус. 2. ա․ Прогорклый, с прогорклым вкусом.
ԿԾՎԱՀԱՄՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Կծվածություն։
ԿԾՎԱՀՈՏ 1. գ. Прогорклый запах. 2. ա. Прогорклый, с прогорклым запахом.
ԿԾՎԵԼ, վեց 1. Прогоркать, прогоркнуть. 2. Горчить, отдавать горечью.
ԿԾՎԻՉ, տե՛ս Ծովաբողկ։
ԿԾՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Горечь, горький вкус, запах, острота, едкость.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ