Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿՍԿԻԾ, ի 1. Острая, колющая, пронизывающая боль. 2. Горечь. 3. Горе, скорбь. ◊ Խորը կսկիծով с глубоким прискорбием.
ԿՍԿԻԾՈՏ, տե՛ս Կսկծալի։
ԿՍԿԾԱԲԵՐ, տե՛ս Կսկծալի։
ԿՍԿԾԱԳԻՆ, տե՛ս Կսկծալի։
ԿՍԿԾԱԼ, ացի 1. Горевать, печалиться- скорбеть. 2. Жалеть, сожалеть. 3. Щемить, болеть.
ԿՍԿԾԱԼԻ, ա․ Горький, горестный, скорбный.
ԿՍԿԾԱԼԻՐ, ա․ Горький, горестный, скорбный.
ԿՍԿԾԱՀԱՐ 1. տե՛ս Կսկծալի 2. Убитый горем. ◊ Կսկծահար անել причинять, причинить горе, убивать, убить горем.
ԿՍԿԾԱՆՔ, տե՛ս Կսկիծ 3 նշան.։
ԿՍԿԾԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Печалить, опечалить. 2․ Щипать (о раздражении кожи). ◊ Վիշտը կսկծացնում է հոգին душу, сердце щемит от горя.
ԿՍԿԾԵԼ, տե՛ս Կսկծալ։
ԿՍԿԾԵՑՆԵԼ, տե՛ս Կսկծացնել։
ԿՍԿԾԵՑՈՒՑԻՉ, ա. 1. Щиплющий. 2․ Щемящий, причиняющий боль, горечь, скорбь.
ԿՍԿԾՈՏ, տե՛ս Կսկծալի։
ԿՍԿԾՈՒՆ, տե՛ս Կսկծեցուցիչ։
ԿՍԿՈՒԾ 1. գ. Хорошо выпеченный, поджаристый хлеб. 2. ա. (փխբ.) Крепкий, твёрдый.
ԿՍՄԹԵԼ, եցի 1. Щипать, щипнуть, ущипнуть. 2․ Щипаться.
ԿՍՄԹՈՑ, ի Щипок.
ԿՍՄԹՈՒՄ, ի Щипание, пощипывание.
ԿՍՄԹՎԵԼ, վեց Щипаться, пощипаться.
ԿՍՄԹՏԵԼ, տե՛ս Կսմթել։
ԿՍՄԻԹ, ի տե՛ս Կոմթող։
ԿՍՄՌԹԵԼ, եցի (բրբ.) Пощипывать, щипаться.
ԿՍՄՏՈՒՔ, ի տե՛ս Կոմթող։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ