Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՀՊԱՏԱԿ 1. գ. Подданный. 2. (փխբ.) Подвластный.
ՀՊԱՏԱԿԱԳՐԵԼ, եցի Натурализовать.
ՀՊԱՏԱԿԱԳՐՈՒՄ, րման Натурализация.
ՀՊԱՏԱԿԱԳՐՎԵԼ, վեց Натурализоваться.
ՀՊԱՏԱԿԵՑՆԵԼ, ցրի Подчинять, подчинить, покорять, покорить.
ՀՊԱՏԱԿԵՑՈՒՄ, ցման Подчинение, покорение.
ՀՊԱՏԱԿԵՑՎԵԼ, վեց Подчиняться, покоряться.
ՀՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Подданство. 2․ Подчинение, подвластность, покорность.
ՀՊԱՏԱԿՈՒՄ, կման Повиновение, покорность.
ՀՊԱՏԱԿՎԵԼ, վեց Подчиняться, покоряться, повиноваться.
ՀՊԱՐԳԵԼՔ, ի Табу.
ՀՊԱՐՏ, ա. 1. Гордый, горделивый. 2. Высокомерный.
ՀՊԱՐՏԱԲԱՐ, մ. 1. Гордо, горделиво. 2. Высокомерно.
ՀՊԱՐՏԱԽՈՀ ա․ Гордый, высокомерный.
ՀՊԱՐՏԱՄԻՏ ա․ Гордый, высокомерный.
ՀՊԱՐՏԱՆԱԼ, ացա 1. Гордиться, испытывать гордость за кого, что. 2. Возгордиться, загордиться.
ՀՊԱՐՏԱՆՔ, տե՛ս Հպարտություն։
ՀՊԱՐՏԱՑՆԵԼ, ցրի Делать, сделать гордым.
ՀՊԱՐՏՈՐԵՆ, մ. 1. Гордо, горделиво. 2. Высокомерно.
ՀՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Гордость, горделивость.
ՀՊԵԼ, եցի 1. Прикасаться, прикоснуться. 2. Прижимать, прижать, прикладывать, приложить.
ՀՊՈՒՄ, հպման Прикосновение, соприкосновение, контакт, прикладывание, прижим.
ՀՊՎԵԼ, վեց Льнуть, прильнуть, прижиматься, прижаться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ