Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՁՄԵՌ, վա 1. Зима. 2. (փխբ.) Холод, стужа. ◊ Ձմեռ պապի Дед-Мороз.
ՁՄԵՌԱՅԻՆ, ա. Зимний.
ՁՄԵՌԱՆՈՑ, ի Зимовье, зимовка, зимовник.
ՁՄԵՌԵԿ, եցի Зимовать, прозимовать, перезимовать. 
ՁՄԵՌՆԱԲԵՐ, ա. Предвещающий зиму.
ՁՄԵՌՆԱԾԱՂԻԿ, զկի Подснежник.
ՁՄԵՌՆԱՀԱՍ, ա. Позднеспелый.
ՁՄԵՌՆԱՄՈՒՏ, մտի Начало зимы, приход зимы.
ՁՄԵՌՆԱՇՈՒՆՉ, ա. Морозный, холодный, студёный.
ՁՄԵՌՆԱՎԵՐՋ, ի Конец зимы.
ՁՄԵՌՆՈՒԿ (բրբ.) ա. Позднеспелые сорта яблок и груш.
ՁՄԵՌՈՂ 1. գ. Зимовщик. 2․ ա. Зимующий.
ՁՄԵՌՈՑ, ի Зимовка, зимовье.
ՁՄԵՌՈՒՄ, ռման Зимование, зимовка, зимовье.
ՁՄԵՐՈՒԿ, ի Арбуз. ◊ Մի ձեռքով երկու ձմերուկ բռնել гнаться, погнаться за двумя зайцами. Թեփ տակը ձմերուկ գնել обнадёживать, обнадёжить (впустую).
ՁՄՌԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ, ա. Зимостойкий.
ՁՄՌԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Зимостойкость.
ՁՄՌՈՒԿ, ի (բրբ.) Обмораживание, обморожение (конечностей).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ