Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՁՆԱԲԵՐ, ա. Снеговой.
ՁՆԱԲՈՒՔ, ի Вьюга, метель, пурга.
ՁՆԱԳՆԱՑ, ի Снегоход.
ՁՆԱԳՆԴԻ, դու Снежок. ◊ Ձնագնդի խաղալ играть в снежки.
ՁՆԱԹՈՒՅՐ, տե՛ս Ձյունաթույր։
ՁՆԱԿԻՏՈՒԿ, ի Сугроб, снежный занос.
ՁՆԱԿՈՒՏԱԿՈՒՄ, կման Снегозадержание.
ՁՆԱՀՅՈՒՍ, ի Снежная лавина.
ՁՆԱՄԱՐԴ, ու Снеговик.
ՁՆԱՄԱՔՐԻՉ, տե՛ս Ձյունամաքրիչ։
ՁՆԱՏԱՐ, ա. 1. Ослеплённый снегом. 2. Обмороженный. ◊ Ձնատար լինել обморозиться.
ՁՆԵ, ա. Снежный, снеговой.
ՁՆԵԼ, տե՛ս Ձյունել։
ՁՆԹՈՓ, տե՛ս Ձնագնդի։
ՁՆԾԱՂԻԿ, զկի (բրբ.) Подснежник.
ՁՆՀԱԼ տե՛ս Ձյունալալք։
ՁՆՀԱԼՔ, տե՛ս Ձյունալալք։
ՁՆՔԵՂ ի (բրբ․) Изморозь, иней.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ