Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՁՎԱԲՋԻՋ, ի (կենս.) Яйцеклетка.
ՁՎԱԳԵՂՁ, ի (կզմխս.) Семенник.
ՁՎԱԴՐԱՎԱՅՐ Место кладки яиц (земноводных и пресмыкающихся).
ՁՎԱԾԵՂ ի Яичница.
ՁՎԱԾԻՆ, ա. Яйцекладущий.
ՁՎԱԾԻՐ, ա. Яйцевидный, овальный.
ՁՎԱԿԵՐ 1. ա. Едящий яйца. 2. գ. (կենդբ.) Яйцеед.
ՁՎԱԿԵՐՊ, տե՛ս Ձվաձև։
ՁՎԱՀԱՄ, ա, Пахнущий, отдающий яйцом.
ՁՎԱՁԵՎ, ա. Овальный, яйцеобразный, яйцевидный.
ՁՎԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Яйцевидность, овальность.
ՁՎԱՄԹԵՐՈՒՄ, րման Яйцезаготовка.
ՁՎԱՏՈՒ (մսնգ.) Яйценоский.
ՁՎԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (մսնգ.) Яйценоскость.
ՁՎԱՐԱՆ, ի (կզմխս.) Яичник.
ՁՎԱՓՈՇԻ, շու Яичный порошок.
ՁՎԱՔԱՇ, ա. (բրբ.) Весом с яйцо.
ՁՎԻԿ ի Яичко.
ՁՎԻԿ-ՁՎԻԿ, ա. (բրբ.) Разодранный на клочки.
ՁՎՈՏ, ա. Намазанный, смазанный яйцом.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ