Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՂԱԶ, տե՛ս Սագ։
ՂԱԶԱԽ1, ի Казах.
ՂԱԶԱԽ2, տե՛ս Կազակ։
ՂԱԶԱԽԱԿԱՆ, ա. Казахский.
ՂԱԶԱԽԵՐԵՆ 1. գ. Казахский язык. 2. ա. Казахский (о языке). 3. մ. По-казахски, на казахском языке.
ՂԱԶԱՆ, ի (բրբ.) Казан.
ՂԱԼԱԹ, միայն Ղալաթ անել կապակցության մեջ. Сделать глупость, свалять дурака.
ՂԱԼԱՄ, ի (բրբ.) Тростниковое перо, калам.
ՂԱԼԲ, ա. (բրբ.) 1. Фальшивый. 2. Нечестный. ◊ Ղալբ մարդ нечестный, фальшивый, неискренний человек.
ՂԱԼԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) 1. Фальшь. 2. Нечестность.
ՂԱԼԻԱՆ, ի Кальян.
ՂԱԼԻԲ, ի (բրբ.) Колодка, форма.
ՂԱԼԻՄ, ի (բրբ.) Калым.
ՂԱԼՄԱՂԱԼ, ի (բրբ.) Шум и гам. ◊ Ղալմաղալ անել шуметь, поднять шум.
ՂԱՄԲԱՐ, ի (հնց.) 1. Фонарь, фонарик. 2. Лампада.
ՂԱՄԻՇ, տե՛ս Եղեգ։
ՂԱՅԹԱՆ, ի Гайтан (обл.), кручёный шнур или тесьма.
ՂԱՅԼԱՆ, տե՛ս Նարգիլե։
ՂԱՅՄԱԽ ի (բրբ.) Каимак.
ՂԱՅՄԱՂ ի (բրբ.) Каимак.
ՂԱՆԶԻԼ, ի (բսբ.) Черемша.
ՂԱՉԱՂ, ի (բրբ.) 1. Беглец, беглый. 2. Разбойник. ◊ Ղաչաղ ընկնել՝ դառնալ уйти в бега, стать беглецом, беглым, разбойником.
ՂԱՉԱՂՈՒԹՑՈՒՆ, թյան (բրբ.) Разбой, разбойничество.
ՂԱՍԱԲ, տե՛ս Մսավաճառ։
ՂԱՎ, ի Трут.
ՂԱՎԱԼ, ի (բրբ.) Бубен.
ՂԱՎՈՒՐՄԱ, յի (բրբ.) Каурма (сваренное, затем зажаренное и залитое жиром мясо для зимнего хранения).
ՂԱՐԱՖԻԼ, ի (բսբ.) Кануфер, канупер.
ՂԱՐԻԲ (խսկց.) Странник, покинувший родину, родное село в поисках заработка (отходник).
ՂԱՐԻԲՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (խսկց.) Странничество, скитания в поисках заработка, отходничество.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ