Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՃԼԵՐՔ, ի (բրբ.) 1. Изнурение. 2. Чахотка. ◊ Ճլերք ընկնել заболеть чахоткой.
ՃԼԶԵԼ, տե՛ս Կկոցել։
ՃԼԿՈՒՏ, ի (բրբ.) Болотистая местность, болото.
ՃԼՃԼԱԼ, աց (բրբ.) Капать, сочиться.
ՃԼՄԲՈՒՐ, ի (բրբ.) Глазунья.
ՃԼՄՓԱԼ, ացի (բրբ.) 1. Хлюпать. 2. Хлюпаться.
ՃԼՄՓԱՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) Хлюпать.
ՃԼՈՊ, տե՛ս Ճիլոպ։
ՃԼՈՏ, ա. Жилистый.
ՃԼՈՐԱԾ, տե՛ս Թառամած։
ՃԼՈՐԵԼ, եցի Вянуть, завянуть, увядать, увянуть, дрябнуть.
ՃԼՈՐԹԻ, թու. (խսկց.) Качели.
ՃԼՈՒԶ, ա. (բրբ.) Тощий, худой.
ՃԼՊԼՏՈՒՆ, ա. (բրբ.) 1. Пёстрый. 2. Блестящий. 3. Сладкоречивый.
ՃԼՊՍՏԱԼ, աց (բրբ,) Блестеть, сверкать.
ՃԼՊՏՈՐԻԿ, ա. (բրբ.) Пёстрый.
ՃԼՎԼԱԼ, ացի Щебетать, чирикать.
ՃԼՎԼՈՑ, ի Щебетанье, чириканье.
ՃԼՎՍՏԱԼ, ացի (բրբ.) Скрипеть, заскрипеть.
ՃԼՎՍՏԱՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) Скрипеть, заскрипеть.
ՃԼՎՍՏՈՑ, ի (բրբ.) Скрип, скрипение.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ