Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄԽԱԼ, աց Дымить, дымиться, чадить, коптить.
ՄԽԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный с дымом, задымлённый,
ՄԽԱԿՈԼՈԼ, ա. Задымлённый.
ՄԽԱՀԱՄ, տե՛ս Ծխահամ։
ՄԽԱՀՈՏ, ի Чад, запах дыма.
ՄԽԱՄԱԾ, ա. Окутанный дымом.
ՄԽԱՆ, տե՛ս Ծխան։
ՄԽԱՇԱՂԱԽ, ա. Дымный, смешанный с дымом.
ՄԽԱՊԱՏ, տե՛ս Ծխապատ։
ՄԽԵԼ1, եցի 1. Вонзать, вонзить, всаживать, всадить. 2. Калить, закаливать.
ՄԽԵԼ2, տե՛ս Մեխել։
ՄԽԻԹԱՐ, տե՛ս Մխիթարություն։
ՄԽԻԹԱՐԱԿԱՆ, ա. Утешительный.
ՄԽԻԹԱՐԱՆՔ, ի Утешение.
ՄԽԻԹԱՐԵԼ, եցի Утешать, утешить.
ՄԽԻԹԱՐԵԼԻ, ա. Утешаемый.
ՄԽԻԹԱՐԻՉ, տե՛ս Մխիթարական։
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 1. ա. Мхитаристский (орден,). 2. Мхитарист, член ордена братьев мхитаристов.
ՄԽԻԹԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Утешение.
ՄԽԻԹԱՐՎԵԼ, վեց Утешаться, утешиться.
ՄԽԼՈՒ, ի (բրբ.) Глазунья.
ՄԽՄԽԱԼ, աց Дымить.
ՄԽՈՏ, ա. Дымный, закоптелый.
ՄԽՈՏՎԵԼ, վեց Коптиться, закоптиться,
ՄԽՈՑ, ի (տեխ.) Поршень.
ՄԽՈՑԱԿՈԹ, ի (տեխ.) Шток.
ՄԽՈՑԱՁԵՎ, ա. Подобный поршню.
ՄԽՈՑԱՁՈՂ, տե՛ս Մխոցակոթ։
ՄԽՈՑԱՄԱՏ, ի (տեխ.) Поршневой палец.
ՄԽՈՑԱՅԻՆ ա. Поршневой, поршневый.
ՄԽՈՑԱՎՈՐ ա. Поршневой, поршневый.
ՄԽՈՒՄ, ի Закалка (металлов).
ՄԽՈՒՆ, ա. (հնց.) Закалённый.
ՄԽՎԵԼ, տե՛ս Մխրճվել։
ՄԽՐՃԵԼ, եցի (բրբ.) Вонзать, вонзить, втыкать, воткнуть.
ՄԽՐՃՈՒՄ, ճման Втыкание.
ՄԽՐՃՎԵԼ, վեց Вонзаться, вонзиться, втыкаться, воткнуться, врезываться, врезаться.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ