Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄԿԱՆ, ի (կենդբ.) Мышца, мускул.
ՄԿԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ, ա. (բժշկ.) Миологический.
ՄԿԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Миология.
ՄԿԱՆԱԹՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Миостения.
ՄԿԱՆԱԽՏ, ի (բժշկ.) Мышечная болезнь, миалгия.
ՄԿԱՆԱԿՈՒՌ, ա. Мускулистый, мускулистый.
ՄԿԱՆԱՀՅՈՒՍՎԱԾՔ, ի Мускулатура.
ՄԿԱՆԱՅԻՆ, ա. Мышечный, мускульный.
ՄԿԱՆԱՑԱՎ, ի Мышечная боль, миальгия.
ՄԿԱՆԵՂ, ա. Мускулистый, мускулистый.
ՄԿԱՆԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Мускулистость.
ՄԿԱՆՈՒՆՔ, ի Мускулатура, мускулы.
ՄԿԱՆՈՒՏ, ա. Мускулистый, мускулистый.
ՄԿԿԱԼ, աց Блеять (о козе).
ՄԿԿՈՑ, ի Блеяние (козье).
ՄԿՆԱԼՈՌ, ի Лакмус.
ՄԿՆԱԼՈՌԱՅԻՆ, ա. Лакмусовый.
ՄԿՆԱԿԵՐ, ա. Съеденный, изъеденный мышами.
ՄԿՆԱԿԵՐՊ, ա. Мышеобразные.
ՄԿՆԱՀԱՐՍՆՈՒԿ, տե՛ս Աքիս։
ՄԿՆԱՀՈՏ, ի Мышиный запах.
ՄԿՆԱՅԻՆ, ա. Мышиный.
ՄԿՆԱՍՈԽ, ի (բսբ.) Пролеска.
ՄԿՆԱՏԱՄ, ի (բժշկ.) Стригущий лишай.
ՄԿՆԱՐՋ, տե՛ս Արջամուկ։
ՄԿՆԴԵՂ, ի Мышьяк.
ՄԿՆԻԿ, ի Мышка.
ՄԿՆԿԵՐ, տե՛ս Մկնակեր։
ՄԿՆՈՌ, ի Чирей, фурункул.
ՄԿՆՈՐՍ, ի Мышелов.
ՄԿՆՈՐՍԱԿԱՆ, ա. Мышеловный.
ՄԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ловля мышей.
ՄԿՐԱՏ, ի Ножницы.
ՄԿՐԱՏԱՁԵՎ, ա. Подобный ножницам, наподобие ножниц.
ՄԿՐԱՏԵԼ, եցի Резать, разрезать ножницами.
ՄԿՐԱՏՎԵԼ, վեց Резаться ножницами.
ՄԿՐՏԵԼ, եցի Крестить, окрестить.
ՄԿՐՏԻՉ, ա. (կրոն.) Креститель.
ՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Крещение. ◊ Մկրտություն ստանալ принять, получить крещение.
ՄԿՐՏՈՒՄ, աման Крещение.
ՄԿՐՏՎԵԼ, վեց Креститься, принять крещение.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ