Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՆՆՋԱԹՈՌ, ի Спальное кресло.
ՆՆՋԱԼ, տես Ննջել։
ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ, տե՛ս Ննջարան։
ՆՆՋԱՎԱԳՈՆ, ի Спальный вагон.
ՆՆՋԱՐԱՆ, ի Спальня.
ՆՆՋԵԼ, եցի 1, Спать, уснуть, соснуть. 2. Дремать. 3. Почивать, почить, опочивать, опочить.
ՆՆՋԵՑՅԱԼ 1. գ. Покойник. 2. ա., գ. Покойный, усопший.
ՆՆՋԵՑՆԵԼ, ցրի Усыплять, усыпить.
ՆՆՋՈՒՄ, ջման 1. Сон. 2. Дремота, дрёма.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ