Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՉԵԶՈՔ, ա. Нейтральный. ♢ Չեզոք դիրք բռնել сохранять, держать нейтралитет, занять нейтральную позицию. Չեզոք սեռ (քեր.) 1) средний залог, 2) средний род.
ՉԵԶՈՔԱԲԱՐ, ա. Нейтрально.
ՉԵԶՈՔԱՆԱԼ, ացավ Нейтрализоваться.
ՉԵԶՈՔԱՊԵՍ, տե՛ս Չեզոքաբար։
ՉԵԶՈՔԱՑՆԵԼ, ցրի Нейтрализовать.
ՉԵԶՈՔԱՑՈՒՄ, ցման Нейтрализация.
ՉԵԶՈՔԱՑՈՒՑԻՉ, ա. Нейтрализующий.
ՉԵԶՈՔԱՑՎԵԼ, վեց Нейтрализоваться.
ՉԵԶՈՔՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Нейтралитет. 2. Нейтральность.
ՉԵԽ 1. գ. Чех. 2. ա. Чешский.
ՉԵԽԱԿԱՆ, ա. Чешский.
ՉԵԽԵՐԵՆ 1. գ. Чешский язык. 2. ա. Чешский (օ языке). 3. մ. По-чешски, на чешском языке.
ՉԵԽՈՍԼՈՎԱԿՅԱՆ, ա. Чехословацкий.
ՉԵՂՅԱԼ, ա. 1. Недействительный, аннулированный. 2. Денонсированный. ♢ Չեղյալ հայտարարել՝ համարել 1) аннулировать, 2) денонсировать. Չեղյալ հայտարարվել 1) аннулироваться, 2) денонсироваться.
ՉԵՄՈՒՉՈՒՄ, ի (խսկց.) Кривляние, ломание, .кокетничанье. ♢ Չեմուչում անել ломаться, жеманничать.
ՉԵՄՊԻՈՆ, ի Чемпион.
ՉԵՄՊԻՈՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Чемпионство.
ՉԵՉ1, ի (բրբ.) 1. Выжимки, обжимки (винограда). 2. Сердцевина (плодов).
ՉԵՉ2, ի (բրբ.) 1. Вощина. 2. Оспина, рябина, щербина.
ՉԵՉԱՎՈՐ, տե՛ս Չեչոտ։
ՉԵՉԱՔԱՐ, ի 1. գ. Пемза. 2. ա. (փխբ.) Рябой, щербатый, корявый, конопатый.
ՉԵՉԵՆ 1. գ. Чеченец, чечен (устар.,) 2. ա. Чеченский.
ՉԵՉԵՆԱԿԱՆ, ա. Чеченский.
ՉԵՉԵՆԵՐԵՆ 1. գ. Чеченский язык. 2. ա. Чеченский (о языке). 3. մ. На чеченском языке, по-чеченски.
ՉԵՉՈՏ, ա. (խսկց.) 1. Щербатый, корявый. 2. Сотовый. ♢ Չեչոտ քար, տե՛ս Չեչաքար:
ՉԵՉՈՏԱՆԱԼ, ացա Стать рябым.
ՉԵՉՈՏԵԼ, եցի Стать рябым.
ՉԵՉՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Рябость, корявость.
ՉԵՉՈՏՈՒՄ, տման Покрывание рябью, оспинами.
ՉԵՉՈՏՎԵԼ, վեց Стать рябым.
ՉԵՉՔԱՐ, տե՛ս Չեչաքար.
ՉԵՐԵՎԵԿ, ի (իրավ.) Неявка.
ՉԵՐՔԵԶ 1. գ. Черкес. 2. ա. Черкесский.
ՉԵՐՔԵԶԱԿԱՆ, ա. Черкесский.
ՉԵՐՔԵԶԵՐԵՆ 1. գ. Черкесский язык. 2. ա. Черкесский (о языке). 3. մ. На черкесском языке, по-черкесски.
ՉԵՐՔԵԶԻ, ի Черкеска.
ՉԵՐՔԵԶՈՒՀԻ, հու Черкешенка.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ