Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՉԻ (հոգն, չեն) Не.
ՉԻԲԱՆ, ի (խսկց.) Чирей, веред, фурункул.
ՉԻԲՈՒԽ, ի 1. Трубка, чубук. 2. Прут, хворостина. ♢ Չիբուխ քաշել курить трубку. Չիբուխին զոռ տալ курить беспрерывно, не переставая.
ՉԻԹ 1. գ. Ситец. 2. տե՛ս Չթե։
ՉԻԼ (բրբ.) 1. գ. Серая куропатка. 2. ա. Рябой, щербатый, корявый, конопатый.
ՉԻԼԻԿ, ի Чижик (палочка).
ՉԻԼԻԿԱԽԱՂ, ի (բրբ.) Чижик (игра).
ՉԻԼԻԿԱՓԱՅՏ, ի Бита (в игре в чижик).
ՉԻԼ-ԿԱՔԱՎ, ի Серая куропатка.
ՉԻՂՋ, տե՛ս Չղջիկ։
ՉԻՄԱՆ, ի (բրբ.) Луг.
ՉԻՆ 1. գ. Китаец. 2. ա. Китайский.
ՉԻՆԱԳԵՏ, ի Синолог, китаевед.
ՉԻՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ա. Синологический, китаеведческий.
ՉԻՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Синология, китаеведение, китаистика.
ՉԻՆԱԿԱՂԻՆ, ի Земляной (китайский) орех, арахис.
ՉԻՆԱԿԱՆ, ա. Китайский. ♢ Չինական պարիսպ китайская стена.
ՉԻՆԱՊԱԿԻ, տե՛ս Ճենապակի։
ՉԻՆԱՎԱՐԴ, ի Китайская роза.
ՉԻՆԱՐ 1. (բսբ.) Чинара, чинар, платан восточный. 2. ա. (փխբ.) Стройный.
ՉԻՆԱՐԵՆ 1. գ. Китайский язык. 2. ա. Китайский (о языке). 3. մ. На китайском языке, по-китайски.
ՉԻՆԱՐԻ, տե՛ս Չինար։
ՉԻՆԱՑԻ, ցու Китаец.
ՉԻՆԻ (բրբ.) 1. գ. Глазурованная посуда. 2. ա. Глазурованный. 3. գ. Глазурованная плитка.
ՉԻՉԽԱՆ, ի (բսբ.) Облепиха.
ՉԻՐ, ի Сушёные фрукты, сухофрукты.
ՉԻՑԵ (հնց.), միայն Չիցե՞ թե կապակցության մեջ. не пришлось бы, не приведи бог (господи, господь).
ՉԻՓԱԿ, ի բրբ. Лиф, корсаж.
ՉԻՓ-ՉԱՓ 1. բնաձ. Чмок-чмок. 2. մ. Чмокая.
ՉԻՔ1 1. Нет, нету. 2. ա. Не существующий, выдуманный. 3. գ. Ничтожество. ♢ Չիք լինել исчезнуть, сгинуть. Չիք չարիք առանց բարյաց нет худа без добра. Ի չիք դարձնել уничтожать, уничтожить. Չի՛ք դառնաս сгинь! Չիք չորեքշաբթի страстная среда.
ՉԻՔ2, ի (բրբ.) Прыщ, прыщик.
ՉԻՔԻԼԱ, յի Фата.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ