Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՉՎԱԿԱՆ, ա. Кочевой.
ՉՎԱՄԱՏՅԱՆ, տե՛ս Չվացուցակ։
ՉՎԱՆ, ի (խսկց.) 1. Верёвка, бечева. 2. Мера длины. ♢ Աշխարհը չվան դնել 1) бродить, побродить по свету, обойти весь мир, 2) претерпевать, претерпеть бедствия. Էշը կորցնել՝ չվան(ը) հարցնել снявши голову, по волосам цв плачут. Մի չվանի դրած равный, два сапога пара.
ՉՎԱՆԱԽԱՂԱՑ, տե՛ս Լարախաղաց։
ՉՎԱՆԱՄԱՆ ա. (հզվդ.) 1. ա. Вьющий верёвки. 2. գ. Верёвочник, канатчик.
ՉՎԱՆԱՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Ремесло верёвочника. 2. Изготовление верёвок.
ՉՎԱՆԵ, ա. Верёвочный.
ՉՎԱՆԵՂԵՆ 1. գ. Верёвки, канаты. 2. ա. (հզվդ.) Верёвочный.
ՉՎԱՌ, տե՛ս Թշվառ։
ՉՎԱՌԱԿԱՆ, տե՛ս Թշվառական։
ՉՎԱՌԱՆԱԼ, տե՛ս Թշվառանալ։
ՉՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Թշվառություն։
ՉՎԱՏԱԽՏԱԿ, տե՛ս Չվացուցակ։
ՉՎԱՑՈՒՑԱԿ, ի Расписание движения.
ՉՎԵԼ, եցի, 1. Отлетать, отлететь, перелетать, перелететь (о птицах). 2. Перекочёвывать, перекочевать.
ՉՎԵՐԹ, ի Шествие (устар.), процессия (устар.), ход, (устар.).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ