Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊԻԵՍ, ի Пьеса.
ՊԻԾԱԿ, ի (կենդբ.) Оса.
ՊԻԾԱԿԱՀԱՐ, ա. Укушенный осой.
ՊԻՂԾ, ա. 1. Поганый, нечистый. 2. Пакостный, скверный. 3. Порочный, безнравственный. 4. (հնց.) Нечестивый.
ՊԻՆ, ի յի (կենդբ.) Морское перо.
ՊԻՆԱ, յի (կենդբ.) Морское перо.
ՊԻՆԴ 1. ա. Крепкий. 2. ա. Твёрдый. 3. ա. Сильный. 4. ա. Прочный. 5. ա. Густой. 6. մ. Крепко, сильно. 7. մ. Твёрдо. 8. մ. Вкрутую. 9. մ. Прочно. ♢ Պինդ գլուխ, տե՛ս Պնդագլուխ: Ոսկորը պինդ крепкого сложения. Պինդ երես, տե՛ս Պնդերես: Պինդ կենալ держаться стойко. Պինդ ուտել- խմել плотно поесть, крепко выпить.
ՊԻՆԴԱԿԱՆՋ, ա. (հնց.) Тугоухий.
ՊԻՆԴ-ՊԻՆԴ, մ. Крепко-крепко, крепко-накрепко.
ՊԻՆՉ, պնչի (բրբ.) 1. Hoc. 2. Ноздря. 3. Морда, рыло. ♢ Պնչից ընկած՝ թռած как две капли воды (быть похожим). Պինչը մտնել лезть в глаза (или на глаза). Պինչը վեր քաշել задирать, задрать нос. Պինչը քամի մտնել сумасбродить, сумасбродничать, колобродить (прост.). Պնչից հանել 1) отплатить(за зло), отомстить, 2) навредить, напакостить. Պինչը սատանա մտնել дуреть, одуреть, шалеть, ошалеть. Պինչը բռնես՝ հոգին կտա еле-еле душа в теле. Պնչից մուխ դուրս գալ мучаться, мучиться, замучиться, терзаться, затерзаться.
ՊԻՇ 1. ա. Вперённый. 2. մ. Вперившись.
ՊԻՈՆԵՐ, ի Пионер.
ՊԻՈՆԵՐԱԿԱՆ, ա. Пионерский.
ՊԻՈՆԵՐՈՒՀԻ, հու Пионерка.
ՊԻՈՆԵՐՋՈԿԱՏԱՎԱՐ, ի Пионервожатый.
ՊԻՊ, պպի (բրբ.) Край, конец.♢ Պպին կանգնել упираться, ерепениться.
ՊԻՊԻՉ, ի (բրբ.) Мундштук (зурны).
ՊԻՍԱԿ 1. գ. Крапина, пятно. 2. ա. (հզվդ.) Чалый, пёстрый.
ՊԻՍԱԿԱՎՈՐ, ա. Крапчатый, пятнистый, чалый, пестрый.
ՊԻՍԱԿԵՐԵՍ, ա. Веснушчатый.
ՊԻՍՏԱԿ, ի Фисташка.
ՊԻՍՏԱԿԱԳՈՒՅՆ, ա. Фисташковый, бледно-зеленый.
ՊԻՍՏԱԿԱՅԻՆ, ա. Фисташковый.
ՊԻՍՏԱԿԵՆԻ, նու (բսբ.) Фисташка, фисташковое дерево.
ՊԻՏԱԿ, ի 1. Этикетка, ярлык. 2. Марка. ♢ Պիտակ կպցնել приклеить ярлык.
ՊԻՏԱԿԱՅԻՆ, ա. Этикетный.
ՊԻՏԱԿԱՎՈՐ, ա. С этикеткой, с ярлыком.
ՊԻՏԱԿԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Этикетировать; клеить, приклеить, наклеивать, наклеить ярлык, этикетку. 2. Маркировать.
ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Этикетирование, этикетаж. 2. Маркировка, маркирование.
ՊԻՏԱԿԵԼ, եցի Маркировать.
ՊԻՏԱԿԻՉ, կչի
ՊԻՏԱԿՈՂ, Маркировщик.
ՊԻՏԱԿՈՒՄ, կման Маркирование, маркировка.
ՊԻՏԱՆԻ, ա. 1. Годный, пригодный, нужный. 2. Полезный.
ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Годность, пригодность. 2. Полезность.
ՊԻՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Պիտանիություն։
ՊԻՏԻ, եղնկ. բառ 1. Должен. 2. Надо, нужно, должно, следует.
ՊԻՏՈ (հնց.), միայն Պիտո է ձևով нужно, необходимо.
ՊԻՏՈՒԿ, ի (կենդբ.) Острица.
ՊԻՏՈՒՅՔ, ի 1. Принадлежность. 2. (հզվդ.) Средства. 3. Нужда, забота.
ՊԻՐԿ 1. ա. Сильный, тугой, крепкий. 2. ա. Гибкий, упругий. 3. մ. Сильно, туго, крепко.
ՊԻՐՈԼ, ի (կենդբ.) Иволга.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ