Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊԼԱՆ, ի 1. տե՛ս Հատակագիծ, 2. Проект. 3. План.
ՊԼԱՆԱՅԻՆ, ա. 1. Плановый. 2. Планирующий.
ՊԼԱՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Плановость.
ՊԼԱՆԱՉԱՓ, ա. Планомерный.
ՊԼԱՆԱՉԱՓՈՐԵՆ, մ. Планомерно.
ՊԼԱՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թ,ան (հզվդ.) Планомерность.
ՊԼԱՆԱՎՈՐԵԼ, եցի Планировать, запланировать, спланировать, распланировывать, распланировать.
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, րման Планирование, планировка.
ՊԼԱՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Планироваться, запланироваться, спланироваться, распланировываться, распланироваться.
ՊԼԱՆ-ՔԱՐՏԵԶ, ի План-карта.
ՊԼԱՍՏԻԿ, ա. Пластичный, пластический.
ՊԼԱՏԻՆ, ի (քիմ.) Платина.
ՊԼԱՏԻՆԱՊԱՏԵԼ, եցի Платинировать, покрывать, покрыть платиной.
ՊԼԱՏԻՆԵ, ա. Платиновый.
ՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ, ա. Платонический.
ՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Платонизм.
ՊԼԱՏՖՈՐՄ, ի 1. տե՛ս Կառամատույց, 2. (քղք.) Платформа, программа действий, направление.
ՊԼԱՑԴԱՐՄ, ի (ռազմ.) Плацдарм.
ՊԼԵԲԵՅ, ի Плебей.
ՊԼԵԲԵՅԱԿԱՆ, ա. Плебейский.
ՊԼԵՃ, ի (բրբ.) 1. Буйволёнок. 2. Недозрелая мелочь (лука, картофеля и т. п.).
ՊԼԵՆՈՒՄ, ի Пленум.
ՊԼԶԱՑՆԵԼ, ի (խսկց.) Таращить, вытаращить, выпучивать, выпучить, лупить, вылупить (глаза).
ՊԼԶԵԼ, եցի ի (խսկց.) Таращить, вытаращить, выпучивать, выпучить, лупить, вылупить (глаза).
ՊԼԶՏԱՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) Продирать, продрать глаза.
ՊԼԻԿ, ի (բրբ.) Грош.
ՊԼՇԱՑՆԵԼ, տե՛ս Պլշել։
ՊԼՇԵԼ, եցի Вытаращиться, уставляться, уставиться, вылупливаться, вылупиться, выкатиться, выпучиться, таращить, вытаращивать, вытаращить, выпучивать, выпучить.
ՊԼՈԿԵԼ, եցի 1. Обдирать, ободрать. 2. Отдирать, отодрать. 3. (փխբ.) Обирать, обобрать.
ՊԼՈԿՈՒՄ, կման 1. Обдирание. 2. (փխբ.) Обирание.
ՊԼՈԿՎԵԼ, վեց 1. Обдираться, ободраться. 2. Отдираться, отодраться. 3. (փխբ.) Обираться.
ՊԼՈՃԻԿ, ի (բրբ.) Почка.
ՊԼՈՄԲ, ի Пломба.
ՊԼՈՄԲԵԼ, եցի Пломбировать, запломбировать, спломбировывать, спломбировать.
ՊԼՈՒԶ1, ա. (բրբ.) 1. Голубой (о глазах). 2. Голубоглазый.
ՊԼՈՒԶ2 (բրբ.) 1. ա. Низкорослый. 2. գ. Коротыш, коротышка.
ՊԼՈՒԼԵԼ, եցի (բրբ.) Обматывать, обмотать, завёртывать, завернуть, свертывать, свернуть, обёртывать, обернуть.
ՊԼՈՒԼՎԵԼ, վեց (բրբ.) Обматываться, завёртываться, свертываться, обёртываться.
ՊԼՈՒՏ, ա. (բրբ.) Неимущий, бедный.
ՊԼՊԼԱԼ, ացի (խսկց.) 1. Блестеть, блистать, заблестеть, сверкать. 2. Лосниться, залосниться. 3. Мерцать, брезжить, забрезжить, брезжиться, забрезжиться.
ՊԼՊԼԱՆ, ա. (խսկց.) 1. Блестящий, сверивший. 2. Лоснящийся.
ՊԼՊԼԱՑՆԵԼ, ցրի Вылощить, навести глянец.
ՊԼՊԼՈՅ, ի (խսկց.) 1. Блеск. 2. Лоск. 8. Мерцание.
ՊԼՊԼՈՒՄ, լման 1. Блистание, сверкание. 2. Мерцание.
ՊԼՊԼՈՒՆ, ա. (խսկց.) 1. Блестящий, сверкающий. 2. Мерцающий.
ՊԼՊԼՈՒՔ, տե՛ս Պլպլոց։
ՊԼՊՍՏԱԼ, աց (բրբ.) Блестеть, сверкать.
ՊԼՊՍՏԱԼ, աց (բրբ.) Посверкивать, поблёскивать.
ՊԼՊՍՏԱՆ, ա. (բրբ.) Блестящий, сверкающий.
ՊԼՊՍՏԱՆ, ա. (բրբ.) Посверкивающий, поблёскивающий.
ՊԼՊՍՏՈՑ, ի (բրբ.) Мерцание.
ՊԼՍՏԱԼ, ացի (բրբ.) 1. Поскользнуться. 2. Проскользнуть. 3. Выскальзывать, выскользнуть.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ