Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊՃԵՂ, ի 1. Палец (ноги). 2. Копыто (у парнокопытных). 3. Долька. 4. (բրբ.) Кора.
ՊՃԵՂԱԽՏ, ի Ящур.
ՊՃԼՏԱԼ, աց (բրբ.) 1. Играть, пениться. 2. Блестеть, поблёскивать. 3. Копошиться.
ՊՃԼՏՈՒՆ, ա. (բրբ.) Игристый, шипучий, пенистый.
ՊՃՂԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Делить, разделить, поделить на дольки. 2. Срывать, сорвать, снимать, снять кожуру.
ՊՃՂՆԱՎՈՐ, ա. Копытный (о парнокопытных).
ՊՃՂՈՎԻ, ա. (խսկց.) Название сорта персиков.
ՊՃՂՈՏԵԼ, եցի (խսկց.) Делить, разделить, поделить на дольки.
ՊՃՂՎԵԼ, վեց (բրբ.) Делиться, разделиться, поделиться на дольки.
ՊՃՆԱԳԵՂ, ա. Пышный, щегольской.
ՊՃՆԱԳԵՂՈՐԵՆ, մ. Пышно, щегольски.
ՊՃՆԱԳԵՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пышность, щегольство.
ՊՃՆԱԶԱՐԴ, ա. 1. Разряженный, разодетый. 2. Разукрашенный.
ՊՃՆԱԶԱՐԴԵԼ, եցի 1. Наряжать, нарядить, разряжать, разрядить, разодевать, разодеть. 2. Разукрашивать, разукрасить.
ՊՃՆԱԶԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Щегольство.
ՊՃՆԱԶԱՐԴՈՒՄ, դման Украшение (кого,-чего-л.).
ՊՃՆԱԶԱՐԴՎԵԼ, վեցի 1. Наряжаться, нарядиться, разряжаться, разрядиться, разодеваться, разодеться. 2. Разукрашиваться, разукраситься.
ՊՃՆԱԶԳԵՍՏ, ա. Нарядный, роскошный (об одежде).
ՊՃՆԱԶՈՒԳԵԼ, եցի (հզվդ.) Наряжать, нарядить, разодевать, разодеть.
ՊՃՆԱԶՈՒԳՎԵԼ, վեցի Наряжаться, нарядиться, расфрантиться.
ՊՃՆԱԼԻՑ, ա. (հզվդ.) Разнаряженный, расфранченный.
ՊՃՆԱՄՈԼ, ա. Фатоватый.
ՊՃՆԱՄՈԼԱԿԱՆ, ա. Фатовской.
ՊՃՆԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան фатовство.
ՊՃՆԱՆՔ, ի 1. Фатовство. 2. Украшение.
ՊՃՆԱՍԵՐ 1. ա. Щеголеватый, франтоватый. 2. գ. Щеголь, франт.
ՊՃՆԱՍԻՐԱԿԱՆ, ա. (հզվդ.) Щегольской, франтовской.
ՊՃՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Щегольство, франтовство.
ՊՃՆԱՎՈՐԵԼ, եցի (հզվդ.) 1. Разряжать, разрядить, разодевать, разодеть. 2. Разукрашивать, разукрасить.
ՊՃՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեցի (հզվդ.) 1. Разряжаться, разрядиться, разодеваться, разодеться. 2. Разукрашиваться, разукраситься.
ՊՃՆԵԼ, եցի 1. Наряжать, нарядить. 2. Разукрашивать, разукрасить.
ՊՃՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Украшение.
ՊՃՆՈՒՀԻ, հու Щеголиха, франтиха.
ՊՃՆՈՒՄ, նման (հզվդ.) Щеголянье.
ՊՃՆՎԵԼ, վեցի 1. Наряжаться, нарядиться. 2. Разукрашиваться, разукраситься.
ՊՃՊՃԱԼ, աց (բրբ.) 1. Пузыриться, շ. Кипеть, бродить.
ՊՃՊՃԱՆ, ա. (բրբ.) 1. "Пузырчатый, пузыристый. 2. Кипящий, бродящий.
ՊՃՊՃՈՑ, ի (բրբ.) Кипение, брожение.
ՊՃՌԱԿԵԼ, եցի (խսկց.) Интриговать.
ՊՃՌԵԼ, եցի 1. Перебирать струны. 2. (բրբ.) Отрывать, оторвать, срывать, сорвать.
ՊՃՐԱՆՔ, տե՛ս Պչրանք։
ՊՃՐՈՒՀԻ, տե՛ս Պչրուհի։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ