Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊՈԵԶԻԱ, յի Поэзия.
ՊՈԵՄ, ի Поэма.
ՊՈԵՏ, տե՛ս Բանաստեղծ։
ՊՈԵՏԻԿԱ, յի Поэтика.
ՊՈԶ, ի (բրբ.) 1. տե՛ս Եղջյուր։ 2. Носик (чайника и т. д.). ♢ Պոզ-պոչ անել косить, коситься (глазом). Պոզերր հանել՝ ցույց տալ показывать, показать когти, рога. Պոզերր երևալ обнаруживаться, обнаружиться. Պոզ տալ втихомолку уйти, незаметно улетучиться (разг.). Պոզ ու պոչ կպցնել хаять, охаивать, охаять.
ՊՈԶԱՀԱՐԵԼ, եց Бодать, забодать.
ՊՈԶԱՀԱՐՈՒՄ, րման Бодание.
ՊՈԶԱՎՈՐ, ա. 1. Рогатый. 2. (հզվդ.) С носиком (о чайнике и т. д.). ♢ Պոզավոր սուտ явные враки.
ՊՈԶԱՏ, ա. (հզվդ.) Безрогий.
ՊՈԼ, ի (բրբ.) Часть головного убора женщины на Кавказе (полотняное кольцо, ободок, к которому прикрепляются тюль и украшения).
ՊՈԼԻ, լու (բրբ.) Часть головного убора женщины на Кавказе (полотняное кольцо, ободок, к которому прикрепляются тюль и украшения).
ՊՈԼԻԳՐԱՖԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полиграфическая промышленность.
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ, ի Поликлиника.
ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ա. Политехнический.
ՊՈԼՈԶ, ա. (բրբ.) 1. Островерхий. 2. Долговязый.
ՊՈԼՍԱԿԱՆ, ա. Константинопольский.
ՊՈԿ, միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Պոկ գալ է) отрываться, оторваться, 2) отставать, отстать, оставлять, оставить в покое, 3) сорваться. Պոկ տա( 1) отрывать, оторвать, 2) срывать, сорвать. Ձիգ ու պոկ անել дёргать, подёргивать.
ՊՈԿԵԼ, եցի 1. Рвать, срывать, сорвать. 2. Вырывать, вырвать. 3. Сдирать, содрать. 4. Отрывать, оторвать. 5. Дёргать, выдёргивать, выдернуть. ♢ Շանից մազ պոկելը խեր է, Երեսր պոկել, Դիմակը պոկել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՊՈԿՈՏԵԼ, եցի 1. Повыдёргивать, повыдергать, повыдернуть. 2. Срывать, сорвать.
ՊՈԿՈՏԵԼ, տե՛ս Պոկոտել։
ՊՈԿՈՏՎԵԼ, վեց 1. Повыдёргиваться, повыдернуться. 2. Срываться, сорваться.
ՊՈԿՈՒՄ, կման 1. Вырывание, выдёргивание. 2. Срывание.
ՊՈԿՎԱԾՔ, ի Оторванный кусок.
ՊՈԿՎԵԼ, վեց 1. Срываться, сорваться. 2. Отрываться, оторваться. 3. (փխբ.) Отставать, отстать, оставлять, оставить в покое.
ՊՈՂՈՃ, տե՛ս Բլոճ։
ՊՈՂՈՃԱԿ, տե՛ս Բշտիկ։
ՊՈՂՈՃԿԵԼ, տե՛ս Բշտել։
ՊՈՂՈՍԱԿ, ի (հնց.) 1. Винт. 2. Жим, пресс для конопли.
ՊՈՂՈՍԱԿԱՁԵՎ 1. ա. Винтообразный. 2. Винтообразно, винтом.
ՊՈՂՈՍԻԿ, տե՛ս Պողոսակ։
ՊՈՂՈՍԿԵԼ, եցի (հզվդ.) Ввинчивать, ввинтить.
ՊՈՂՈՎԱՏ տե՛ս Պողպատ։
ՊՈՂՈՎԱՏԵ տե՛ս Պողպատե։
ՊՈՂՈՎԱՏԻԿ տե՛ս Պողպատ։
ՊՈՂՈՎԱՏՅԱ տե՛ս Պողպատե։
ՊՈՂՈՏԱ, յի Проспект.
ՊՈՂՊԱՏ 1. գ. Сталь. 2. գ. (խսկց.) Огниво. 3. ա. Стальной.
ՊՈՂՊԱՏԱԳՈՐԾԱՐԱՆ, Ի Сталелитейный завод.
ՊՈՂՊԱՏԱԳՈՒՅՆ, ա. Стальной, цвета стали.
ՊՈՂՊԱՏԱԶՐԱՀ, ի Стальная броня.
ՊՈՂՊԱՏԱԹԵՐԹ, ի Стальной лист.
ՊՈՂՊԱՏԱԼԱՐ, ի Стальная проволока.
ՊՈՂՊԱՏԱԽԱՌՆ, ա. С примесью стали.
ՊՈՂՊԱՏԱԾԱՅՐ, ա. Со стальным наконечником, концом.
ՊՈՂՊԱՏԱԿԱՄ, ա. (հզվդ.) Стальной воли.
ՊՈՂՊԱՏԱԿՈՒՌ 1. ա. Стальной, кованный, выкованный из стали.
ՊՈՂՊԱՏԱԿՈՓ 1. ա. Стальной, кованный, выкованный из стали.
ՊՈՂՊԱՏԱՁՈՒԼԱԿԱՆ, ա. Сталеварный.
ՊՈՂՊԱՏԱՁՈՒԼԱՐԱՆ, ի Сталеварный цех (завод и т. п.).
ՊՈՂՊԱՏԱՁՈՒԼՈՒՄ, լման Сталеварение.
ՊՈՂՊԱՏԱՁՈՒԼՎԱԾՔ, ի Стальное литьё.
ՊՈՂՊԱՏԱՁՈՒՅԼ, ա. Стальной, литой, отлитый из стали.
ՊՈՂՊԱՏԱՅԻՆ, տե՛ս Պողպատե։
ՊՈՂՊԱՏԱՆԱԼ, ացավ Закаляться, закалиться.
ՊՈՂՊԱՏԱՆՄԱՆ, ա. Стальной, похожий на сталь.
ՊՈՂՊԱՏԱՊԱՐԱՆ, ի Стальной трос.
ՊՈՂՊԱՏԱՓԱՅԼ, ա. Стальной, со стальным блеском, отливом.
ՊՈՂՊԱՏԱՓՈԿ, ի Стальной трос.
ՊՈՂՊԱՏԵ, ա. Стальной, сделанный, изготовленный, приготовленный из стали.
ՊՈՂՊԱՏԵԼ, եցի 1. Покрыть стальными листами, бронировать. 2. (փխբ.) Закалять, закалить.
ՊՈՂՊԱՏՅԱ, տե՛ս Պողպատե։
ՊՈՂՊԱՏՈՒՄ, տման Закаливание, закалка.
ՊՈՂՊԱՏՎԵԼ, վեց Закаляться, закалиться.
ՊՈՂՎԱՏ, տե՛ս Պողպատ։
ՊՈՂՎԱՏԵԼ, տե՛ս Պողպատել։
ՊՈՂՎԱՏԻԿ, ի (բրբ.) Меч (стальной).
ՊՈՃԿԵԼ, տե՛ս Պոկոտել։
ՊՈՃՈՒԿ, ի (բրբ.) Мальва, просвирник, просвирняк.
ՊՈՄԻԴՈՐ, ի Помидор.
ՊՈՄՊ, ի Помпа, насос.
ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆ, ի Насосная станция.
ՊՈՄՊԵԼ, եցի (հզվդ.) 1. Качать, выкачивать, выкачать. 2. Накачивать, накачать.
ՊՈՆԴ, ի (բրբ.) 1. Щелчок (об ударе пальцами). 2. Щёлканье пальцами.
ՊՈՆԴԵԼ, եցի (հզվդ.) Щёлкать, щёлкнуть (пальцами; об ударе и звуке).
ՊՈՆՏՅԱՆ, ա. (հզվդ.) Понтийской.
ՊՈՉ, ի 1. Хвост. 2. Плодоножка. 3. Кончик. 4. Ручка. 5. տե՛ս Պոչոսկր։ ♢ Պոչ բռնել занимать, занять очередь. Պոչը բաց թողնել терять, потерять след. Պոչը բռնել заладить, затянуть сказку про белого бычка. Պոչը դուրս գալ выходить, выйти, выплывать, выплыть наружу. Պոչը թեքել, отлынивать. Պոչը խուզել 1) отвадить, 2) увольнять, уволить, выгонять, выгнать. Պոչը կապել, Պոչը կտրել, տե՛ս Պոչը խուզել: Պոչը ոլորել накрутить хвост (кому-л.). Պոչը տրորել наступать, наступить на хвост. Պոչը ցից փախչել дать, задавать, задать тягу, стречка, стрекача. Պոչը քաշել 1) улепетнуть, 2) поджать, опустить хвост. Պոչից բռնել, տե՛ս Պոչը բռնել: Պոչը սառցին կապել связывать, связать по рукам и ногам (кого-л.), связывать, связать руки (кому-л.). Պոչից գնալ быть, идти, плестись и т. п. в хвосте. Պոչ խաղացնել вертеть хвостом, вилять хвостом. Պոչ կպցնել хаять, охаивать, охаять. Պոչով սուտ явные враки. Աչքի պոչով искоса, украдкой (взглянуть). Մեկի պոչը մյուսի տակին одним миром мазаны. Պոչը պրծացնել выскочить, улизнуть.
ՊՈՉԱԿԱՆ, ի Хвостист.
ՊՈՉԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Хвостизм.
ՊՈՉԱՀԱՐԵԼ, եց Бить, ударять хвостом.
ՊՈՉԱՎՈՐ, ա. 1. Хвостатый. 2. С ручкой. ♢ Պոչավոր աստդ комета. Պոչավոր սուտ явные враки.
ՊՈՉԱՏ, ա. Куцый.
ՊՈՉԻԿ, ի 1. Хвостик. 2. տե՛ս Պոչոսկր։
ՊՈՉԿՏՐՈՒԿ, տե՜ս Պոչատ։
ՊՈՉՈՍԿՐ, ի (կզմխս.) Копчик, хвостец.
ՊՈՉՈՒԿ, տե՛ս Պոչոսկր։
ՊՈՊՂԱԿ, ի (բսբ.) Зверобой.
ՊՈՊՈԶ (բրբ.) 1. ա. Островерхой. 2. գ. Колпак. 3. գ. Клобук.
ՊՈՊՈԶԱՎՈՐ (բրբ.) 1. ա. Островерхий. 2. ա. В колпаке. 3. գ. Черноризец.
ՊՈՊՈՃԱԿ, ի (բրբ.) 1. Сопля, сопли. 2. Затылок.
ՊՈ-ՊՈ-ՊՈ, ձ. Э-ге!
ՊՈՊՈՔ, ի (բրբ.). Грецкий орех. ♢ Պոպոքի ծառ ореховое дерево, грецкий орех.
ՊՈՊՈՔԵՆԻ, նու (բրբ.) Ореховое дерево, орех.
ՊՈՌԱԼ, տե՛ս Գոռալ։
ՊՈՌԹԵԼ, եցի Прорывать, прорвать, разрывать, разорвать, раздирать, разодрать. ♢ Մեծ-մեծ պոռթել бахвалиться,
ՊՈՌԹԿԱԼ, աց 1. Извергать, извергнуть, выбрасывать, выбросить, изрыгать, изрыгнуть. 2. (փխբ. Вспыхивать, вспыхнуть. 3. (փխբ.) Прыскать, прыснуть.
ՊՈՌԹԿԵԼ, տե՛ս Պոռթկալ։
ՊՈՌԹԿՈՑ, ի Извержение. 2. (փխբ.) Вспышка. 3. (փխբ.) Взрыв.
ՊՈՌԹԿՈՒՄ, ի և կման Извержение. 2. (փխբ.) Вспышка. 3. (փխբ.) Взрыв.
ՊՈՌԹԿՈՒՆ, ա. Порывистый.
ՊՈՌԹՎԵԼ, վեց Прорываться, прорваться, разрываться, разорваться, раздираться, разодраться.
ՊՈՌՆԻԿ, ի 1. Проститутка, потаскуха, потаскунья, шлюха, публичная женщина. ♢ Պոռնիկի լաց լալ притворно плакать (ср.: лить крокодиловы слёзы).
ՊՈՌՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Պոռնկություն։
ՊՈՌՆԿԱԳԻՐ, գրի Порнограф.
ՊՈՌՆԿԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Порнографический.
ՊՈՌՆԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թ յան Порнография.
ՊՈՌՆԿԱՆԱԼ, ացավ Проституироваться.
ՊՈՌՆԿԱՆՈՑ, ի Публичный дом.
ՊՈՌՆԿԱՏՈՒՆ, տե՛ս Պոռնկանոց։
ՊՈՌՆԿԱՑՆԵԼ, ցրեց Проституировать.
ՊՈՌՆԿՈՐԴԻ, դու Ублюдок.
ՊՈՌՆԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Проституция.
ՊՈՌՈՉ, ի (բրբ.) Мычание.
ՊՈՌՈՉԱԳԻՆ, մ. (բրբ.) Мыча.
ՊՈՌՈՉԵԼ, եց (բրբ.) Мычать.
ՊՈՌՈՉՅՈՒՆ, ի (բրբ.) Мычание.
ՊՈՌՈՏ, ա. 1. Кричащий, крикливый. 2. (հզվդ.) Хвастливый.
ՊՈՌՈՏԱԲԱՆ, տե՛ս Պոռոտախոս։
ՊՈՌՈՏԱԲԱՆԵԼ, տե՛ս Պոռոտախոսել։
ՊՈՌՈՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Պոռոտախոսություն։
ՊՈՌՈՏԱԽՈՍ 1. ա. Хвастливый. 2. գ. Бахвал, хвастун, фанфарон, пустохвал (прост.).
ՊՈՌՈՏԱԽՈՍԵԼ, եցի Бахвалиться, хвастаться, фанфаронить.
ՊՈՌՈՏԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бахвальство, хвастовство, фанфаронство.
ՊՈՌՈՑ, տե՛ս Պոռոց։
ՊՈՌՉՏԱԼ, ացի (բրբ.) Кричать, орать.
ՊՈՌՉՏԵԼ, եցի (բրբ.) Кричать, орать.
ՊՈՌՉՏՈՒՔ, ի (բրբ.) Крик, шум, Гам.
ՊՈՌՊՈՌԱԼ, տե՛ս Գոռգոռալ։
ՊՈՌՊՈՌՈՑ, տե՛ս Գոոռոռոց։
ՊՈՐ, տե՛ս Կարապ։
ՊՈՐԻՆՋԱՆ տե՛ս Բադրիջան։
ՊՈՐՏ, ի 1. Пуп, пупок, շ. Пуповина. 3. (փխբ.) Брюхо. 4. (փխբ.) Колено, поколение. 5. (փխբ.) Серединка. 6. (ճրտրպ.) Ключ. ♢ Պորտ գցել 1) толстеть, растолстеть, 2) плясать. Պորտը դուրս նետած бродяга, любитель шляться. Պորտը հաստացնել растить, отрастить пузо. Պորտը տեղը գցել՝ գնել вправлять, вправить мозги. Մեկի յոթ պորտը ներկել ругать, обругать, бранить, выбранить на чём свет стоит; на все корки ругать, обругать, выругать; разносить, разнести в пух и прах.
ՊՈՐՏԱԲԱՑ 1. ա. Голый. 2. մ. Голышом.
ՊՈՐՏԱԲՈՐԲ, ի Воспаление пупка.
ՊՈՐՏԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Тунеядство, дармоедство, паразитизм.
ՊՈՐՏԱԲՈՒՅԾ 1. ա. Тунеядный, паразитический. 2. գ. Тунеядец, дармоед, паразит.
ՊՈՐՏԱԹԱՓ, ա. С грыжей.
ՊՈՐՏԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բժշկ.) Грыжа.
ՊՈՐՏԱԼԱՐ, ի Пуповина.
ՊՈՐՏԱԽԱՂ, տե՛ս Պորտապար։
ՊՈՐՏԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Отрезание пуповины.
ՊՈՐՏԱՁԵՎ, ա. Пуповидный.
ՊՈՐՏԱՅԻՆ, ա. Пупочный.
ՊՈՐՏԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Пупочная грыжа.
ՊՈՐՏԱՆՄԱՆ, ա. Пуповидный.
ՊՈՐՏԱՊԱՐ, ի Таней живота.
ՊՈՐՏԱՊԱՐԱՐ, տե՛ս Պորտաբույծ։
ՊՈՐՏԱՔԱՐ (հեթ., սնոտ.) Фаллос; камень, который помогает зачатию, родам.
ՊՈՐՏԵ-ՊՈՐՏ, մ. Из рода в род, из поколения в поколение.
ՊՈՐՏԻԴՈՒՐՍ, մ. (բրբ.) 1. Наизнанку. 2. (փխբ.) Бессмысленно.
ՊՈՐՏԻՎԱՅՐ, մ. 2. Ничком. 2. Вверх дном, вверх ногами, вверх тормашками (разг.).
ՊՈՐՏԻՎԵՐ, ս. (բրբ.) Навзничь.
ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԱԿԱՆ, ա. Португальский.
ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԱՑԻ, ցու Португалец.
ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԵՐԵՆ 1. գ. Португальский язык. 2. ա. Португальский (օ языке). 3. մ. По-португальски, на португальском языке.
ՊՈՐՏՈՒԳԱԼՈՒՀԻ, հու Португалка.
ՊՈՐՏՐԵ, տե՛ս Դիմանկար։
ՊՈՐՏՖԵԼ, տե՛ս Պայուսակ։
ՊՈՐՏՖԵԼԱՎՈՐ, ա. С портфелем.
ՊՈՐՓՅՈՒՐ1 1. գ. (հնք.) Порфир. 2. տե՛ս Պորփյուրե։
ՊՈՐՓՅՈՒՐ2, ի Порфира.
ՊՈՐՓՅՈՒՐԱԿԻՐ 1. ա. Порфироносный. 2. գ. Порфироносец.
ՊՈՐՓՅՈՒՐԵ ա. Порфировый.
ՊՈՐՓՅՈՒՐՅԱ ա. Порфировый.
ՊՈՒԼԻԿ, ի (բրբ.) Кринка, горшочек.
ՊՈՒԼՊՈՒԼ (բրբ.) Кувшинчик.
ՊՈՒԼՊՈՒԼԱԿ (բրբ.) Кувшинчик.
ՊՈՒԽ, ի (բրբ.) Кисть, кисточка.
ՊՈՒՂԵԼ, եցի (հնց.) Отталкивать, оттолкнуть. ♢ Դուրս պուղել 1) вытолкать, вытолкнуть, 2) выскакивать, выскочить.
ՊՈՒՃ (բրբ.) 1. գ. Ямка. 2. ա. (փխբ.) Корявый.
ՊՈՒՃԱԽ, ի (բրբ.) Угол.
ՊՈՒՃՈՒՐ (բրբ.) 1. ա., գ. Маленький. 2. ա., գ. Младший. 3. ա., գ. Малый. 4. մ. Каплю, капельку, немножко, чуточку, чуть-чуть.
ՊՈՒՃՊՈՒՃԱ, յի (բսբ.) Наперстянка, дигиталис.
ՊՈՒՄԱ, յի (կենդբ.) Пума, кугуар.
ՊՈՒՇ, ա. (բրբ.) Подслеповатый.
ՊՈՒՊՈՒ, ի (բրբ.) Удод.
ՊՈՒՊՈՒԶ, ի (բրբ.) Сидение на корточках.
ՊՈՒՊՈՒԶԵԼ, տե՛ս Պպզել։
ՊՈՒՊՈՒՇ (բրբ.) 1. ա. Красивенький. 2. գ. Чёлка.
ՊՈՒՊՐԻԿ, ի Куколка.
ՊՈՒՏ1, ի (բսբ.) Мак.
ՊՈՒՏ2 (բրբ.) 1. գ. Капля, капелька. 2. մ. Капельку, каплю, немножко, чуточку, чуть-чуть.
ՊՈՒՏԻԿ, ի (բրբ.) Капля, капелька, самая малость.
ՊՈՒՏՅ, ի 1. Родинка, родимое пятно. 2. Пятно, пятнышко.
ՊՈՒՏՈՒԿ, ի Глиняный горшок. ♢ Խուփը գլորվել, գտել է պուտուկը два сапога пара.
ՊՈՒՏ-ՊՈՒՏ ա. Пятнистый, пестрый, в горошек
ՊՈՒՏՊՈՒՏ, ի (բսբ.) Мак.
ՊՈՒՏՊՈՒՏԻԿ ա. Пятнистый, пестрый, в горошек
ՊՈՒՏՊՈՒՏՈՒՐԻԿ ա. Пятнистый, пестрый, в горошек
ՊՈՒՐԱԿ, ի 1. Роща. 2. Сквер. 3. (բրբ.) Клок (шерсти и т. п.).
ՊՈՒՐԱԿԱԳԵՂ, ա. Украшенный садами, скверами.
ՊՈՒՐՊԱՏԻԿԻՆ, ի (բրբ.) 1. տե՛ս Նուրին, 2. ա. Истрёпанный, грязный.
ՊՈՒՐՊՈՒՐ 1. ա. Пурпурный. 2. գ. Пурпур.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ