Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՊՌԱՍ, ի (բսբ.) Лук-порей.
ՊՌԱՏ, ա. (բրբ.) 1. С рассечённой губой. 2. С отбитым краем.
ՊՌԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հզվդ.) Незаконченность, недоделка.
ՊՌԹԿԵՐԵՍ, տե՛ս Պրտկերես։
ՊՌԹԿԵՐԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Պրտկերեսություն։
ՊՌԿԵՊՌՈՒՆԿ, մ. (բրբ.) Полным-полно, до краёв.
ՊՌԿՈՇ, ա. (բրբ.) Губастый.
ՊՌՃՈԿԵԼ, եցի 1. Повыдёргивать, повыдергать. 2. Рвать. 3. Царапать, исцарапать.
ՊՌՃՈԿՎԵԼ, վեց 1. Выдёргиваться. 2. Исцарапываться, исцарапаться.
ՊՌՆԳԵ-ՊՌՈՒՆԳ տե՛ս Պռնկեպռունկ։
ՊՌՆԿԵ-ՊՌՈՒՆԿ տե՛ս Պռնկեպռունկ։
ՊՌՈՇ, ի (խսկց.) 1. Губа. 2. (փխբ.) Рот. 3. Край, закраина (кувшина и т. п.). ♢ Պռոշ անել надуть губы. Պռոշը կծել догадаться. Պռոշը ճաքել՝ պատռել 1) перепугаться, 2) тосковать, затосковать. Պռոշները կախ գցել надуться. Պռոշները լիզել облизываться. Կաթը պռոշին չի չորացել молоко на губах не обсохло.
ՊՌՈՇՏԻ, տու (բրբ.) Поцелуй. ♢ Պռոշտի անել поцеловаться.
ՊՌՈՒՆԿ, ի 1. Губа. 2. Пасть. 3. Горлышко. 4. Край. ♢ Պռունկը հանել восходить, всходить, взойти (о солнце, луне). Քիթ ու պռունկը բարդել бить, хлестать по мордасам.
ՊՌՈՒՆԿԵ-ՊՌՈՒՆԿ, մ. Полным-полно, до краёв.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ