Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՋՈԼԻՐ, ի (հնց.) Толпа, ватага.
ՋՈԿ1, ի 1. Табун. 2. (ռազմ.) Отделение.
ՋՈԿ2 1. ա. Отдельный. 2. մ. Отдельно, врозь.
ՋՈԿԱՅԻՆ, ա. 1. Табунный. 2. Отделённый.
ՋՈԿԱՊԵՏ, ի Командир отделения, отделённый (разг.).
ՋՈԿԱՏ, ի Отряд.
ՋՈԿԱՏԱՅԻՆ, ա. Отрядный.
ՋՈԿԱՏԱՊԵՏ, ի Командир отряда.
ՋՈԿԱՏԱՎԱՐ, ի Вожатый.
ՋՈԿԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Должность вожатого.
ՋՈԿԵԼ, եցի 1. Отделять, отделить, выделять, выделить. 2. Выбирать, выбрать. 3. Перебирать, перебрать. 4. Подбирать, подобрать. 5. Разбирать, разобрать, различать, различить, отличать, отличить. 5. Отличать, оказывать предпочтение. ♢ Գրի սևն ու սպիտակը ջոկել читать, разбирать по складам.
ՋՈԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Различение.
ՋՈԿՈՎԻ 1. ա. Отборный. 2. մ. (Как) на подбор.
ՋՈԿՈՒՄ, կման 1. Переборка. 2. Подбор. 3. Отбор.
ՋՈԿՋԿԵԼ, եցի Отбирать, отобрать, выбирать.
ՋՈԿ-ՋՈԿ, մ. 1. Поодиночке, в одиночку, по одному. 2. Порознь, врозь.
ՋՈԿՎԵԼ, վեցի 1. Отделяться, отделиться, выделяться, выделиться. 2. Выбираться. 3. Перебираться. 4. Подбираться. 5. Отбираться, отобраться. 6. Различаться, отличаться.
ՋՈՆՋՈԼ, ի (բրբ.) Клекачка, стафилея.
ՋՈՋ (բրբ.) 1. ա. Большой. 2. ա., գ.Старший, старшой. 3. ա. Старейший, именитый, знатный. 4. գ. Старейшина. 5. գ. (փխբ.) Шишка, туз. ♢ Ջոջանց տուն народное название династии Аршакидов.
ՋՈՋԱՆԱԼ, ացա (բրբ.) 1. Крупнеть, покрупнеть. 2. Вырастать, вырасти. 3. (փխբ.) Становиться, стать тузом, шишкой.
ՋՈՋԱՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) 1. Укрупнять, укрупнить. 2. Растить, вырастить.
ՋՈՋՈ, յի (բրբ.) 1. Бабушка. 2. տե՛ս Ջոջ 3—5 նշան.։
ՋՈՋՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) 1. Старшинство. 2.Старость. 3. Большая величина, огромность.
ՋՈՋ-ՋՈՋ, ա. (բրբ.) Огромный, огромный-преогромный.
ՋՈՐԱՊԱՆ, տե՛ս Ջորեպան։
ՋՈՐԵԲԵՌ, ի 1. Груз, навьюченный на мула. 2. Столько, сколько может перевезти мул за один раз.
ՋՈՐԵԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Разведение мулов.
ՋՈՐԵՊԱՆ, ի Погонщик мулов.
ՋՈՐԵՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Занятие погонщика мулов.
ՋՈՐԻ, րու 1. Мул. 2. Лошак.
ՋՈՐՅԱԿ, ի (կենդբ.) Майский жук, хрущ.
ՋՈՒԹԱԿ, ի Скрипка.
ՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐ, ի Скрипач.
ՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐՈՒՀԻ, հու Скрипачка.
ՋՈՒԼ, տե՛ս Չուլ։
ՋՈՒԼԱԿ, ի Ткач.
ՋՈՒԼՀԱԿԱՀԱՍՏՈՑ, ի Ткацкий станок.
ՋՈՒԼՀԱԿԱՅԻՆ, ա. Ткацкий.
ՋՈՒԼՀԱԿԱՆՈՑ ի Ткацкая.
ՋՈՒԼՀԱԿԱՐԱՆ ի Ткацкая.
ՋՈՒԼՀԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ткачество.
ՋՈՒԼՀԱԿՈՒՀԻ, հու Ткачиха. ,
ՋՈՒԽՏ, ի (խսկց.) 1. Пара. 2. Оба. ♢ Ջուխտ աչքիս վրա с большим, огромным удовольствием, с радостью. Ջուխտ աչքիս վրա տեղ ունի (ունես) милости просим.
ՋՈՒԽՏԱԿ, ի (խսկց.) 1. Пара. 2. Близнецы, двойня (разг.).
ՋՈՒԽՏԱԿԱԾ, ա. (բրբ.) Связанные попарно.
ՋՈՒԽՏԱԿԱԿԱՊ, ա. (բրբ.) Связанный двойным узлом.
ՋՈՒԽՏԱԿԱՐ (բրբ.) 1. ա. Сшитый двойным швом. 2. գ. Двойной шов.
ՋՈՒԽՏԱԿԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Спаривать, спарить, спаровывать (прост.) спаровать (прост.). 2. Делить, разделить, разбивать, разбить на пары.
ՋՈՒԽՏԱԿՈՒՄ, կման 1. Спаривание, спарка. 2. Деление, разделение, разбивка на пары.
ՋՈՒԽՏԱԿՎԵԼ, վեց 1. Спариваться, спариться, спаровываться (прост.), спароваться (прост.). 2. Делиться, разделиться, разбиваться, разбиться на пары.
ՋՈՒԽՏՈՒԿԵՆՏ, ի (բրբ.) Чёт и нечёт, чёт-нечёт.
ՋՈՒԽՏ-ՋՈՒԽՏ, մ. Попарно, парами.
ՋՈՒՐ, ջրի 1. Вода. 2. (փխբ.) Сок. 3. (փխբ.) Пот. ♢ Անհամական ջուր живая вода. Դարմանի տակի ջուր (է) в тихом омуте черти водятся. Մեկի ջրերն ընկնել поживиться (за чей-л. счёт). Ջրի գին՝ գնով за бесценок, задаром, задарма (устар.), дарма (устар.), даром. Ջրի բերան ընկնել уноситься течением. Էլի էն ջուրն է, էն ջրաղացը всё по-старому. Բերանը ջուր առնել набрать воды в рот. Ջուր լցնել холодной водой окатить, облить. Ջրի երես ելնել 1) выплывать, выплыть наружу, обнаруживаться, обнаружиться, всплыть, 2) выходить, выйти из трудного положения. Ջրի երեսին պաhել лавировать. Ջրի երես հանել 1) выводить, вывести на чистую, свежую воду, 2) выводить, вывести в люди. Ջրի ճամփա շինել։ Ջրի ճանապարն դարձնել՝ շինել повадиться. Ջրի նման կյանքդ երկարի да продлятся дни твой. Ջրի պես 1) назубок, наизусть, 2) гладко. Ջրի պես գնալ։ ավազի պես մնալ застрять на месте. Ջրի պես ծախսել транжирить, протранжирить, растранжирить, мотать, проматывать, промотать. Ջրի տակը գնալ 1) тонуть, утонуть, 2) сходить, сойти со сцены. Ջրի տարած беспомощный, жалкий. Ջրից դուրս գալ՝ ջրհեղեղն ընկնել из огня да в полымя. Ջուր անել 1) выучить назубок, наизусть, 2) поливать. Ջուր դառնալ, տե՛ս Ջուր կտրել։ Ջուրը գցել выбросить, выкинуть. Ջուրն եկել է, մեզ տարել плохи наши дела. Ջուրը թափվել, Ջուրը լցվել, Ջուրն ընկնել утопиться. Ջուրը լցնել սանդն ու ծեծել, տե՛ս Ջուր ծեծել: Ջուրը կապել пускать, пустить воду. Ջուրը կտրել перекрывать, перекрыть воду. Իրեն ջուրը նետել бросаться, броситься в воду, топиться, утопиться. Ջուրը պղտորել мутить воду. Ջուրը տանել кануть в лету. Ջուրը տանել՝ ծարավ բերել околпачивать, околпачить, оставлять, оставить в дураках. Ջուրը քաշվել испариться. Ջուր ծեծել толочь воду (в ступе). Ջուր կտրել 1) обливаться, облиться потом, сильно вспотеть, 2) пугаться, перепугаться насмерть. Ջուր կտրվել, տե՛ս Ջուր կտրել 2 նշան.։ Աչքը ջուր մաղվել наполняться, наполниться слезами. Ջուր մաղվել опешить. Ջուրն ընկնել 1) топиться, утопиться, 2) пропасть зря. Ո՞ր ջուրն ընկնեմ как мне быть? что мне делать? куда мне деваться? Ջուրն ընկնողը անձրևից չի վախենա семь бед - один ответ. Ջուր շինել выкидывать, выкинуть, выбрасывать, выбросить. Ջուր վերցնել вызывать толки. Ջուր տալ 1) закалять, закалить, 2) поливать, полить, орошать, оросить, 3) поить, напоить. Ջուր տալ քշի անել халтурить. Ջուրը չտեսած շորերը հանել, Ջուր չտեսած բոբիկանալ не купле коровы, да завёл подойник.
ՋՈՒՐԱԾԻԿ, տե՛ս Ջրածիկ։
ՋՈՒՐԻՎԱՐ մ. (բրբ.) Вниз по течению.
ՋՈՒՐԻՎԵՐ մ. (բրբ.) Вверх по течению.
ՋՈՒՐՆԻՎԵՐ մ. (բրբ.) Вверх по течению.
ՋՈՒՐՎԱՐ, տե՛ս Ջրպետ։
ՋՈՒՐՔ, ի (բրբ.) Бахрома.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ