Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՌՄԲԱԲԵԿՈՐ, ի Осколок снаряда, бомбы.
ՌՄԲԱԿԻՐ, (ռազմ.) 1. գ. Бомбардировщик, бомбовоз (устар., разг.). 2. ա. Бомбардировочный.
ՌՄԲԱԿՈԾ, ա. Разбомблённый, бомбардированный.
ՌՄԲԱԿՈԾԵԼ, երի 1. Бомбардировать. 2. Бомбить, разбомбить.
ՌՄԲԱԿՈԾԻՉ, ի (ռազմ.) Бомбардировщик.
ՌՄԲԱԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Бомбардировка, бомбардирование. 2. Бомбёжка (разг.).
ՌՄԲԱԿՈԾՈՒՄ, ծման 1. Бомбардировка, бомбардирование. 2. Бомбёжка (разг.).
ՌՄԲԱԿՈԾՎԵԼ, վեց 1. Бомбардироваться. 2. Бомбиться (разг.).
ՌՄԲԱՀԱՐ, ա. Разбомблённый, бомбардированный.
ՌՄԲԱՀԱՐԵԼ, տե՛ս Ռմրակոծել։
ՌՄԲԱՀԱՐՈՒՄ, տե՛ս Ռմբակոծում։
ՌՄԲԱՁԻԳ 1. ա. Бомбардировочный. 2. գ. Бомбомёт. ♢ Ռմբաձիգ բզեզ (կենդբ.) жук-бомбардир.
ՌՄԲԱՅԻՆ, ա. Бомбовый, бомбовой.
ՌՄԲԱՆԵՏ, տե՛ս Ռմբաձիգ։
ՌՄԲԱՆԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бомбометание.
ՌՄԲԱՊԱՍՏԱՐԱՆ, ի Бомбоубежище.
ՌՄԲԱՐԿՈՒ 1. ա. Бомбосбрасывающий. 2. գ. Бомбосбрасыватель. 3. գ. (սպորտ.) Бомбардир.
ՌՄԲԱՔԱՐ, ի (հնց.) Каменное ядро.
ՌՄԲԸՆԿԵՑ, ի (պատմ.) Катапульта.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ