Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎՈԴԵՎԻԼ, ի Водевиль.
ՎՈԼԵՅԲՈԼ, ի Волейбол.
ՎՈԼՏ, ի Вольт.
ՎՈԼՏԱՉԱՓ, ի Вольтметр, вольтаметр.
ՎՈԼՏԵՐԱԿԱՆ, ի (պատմ.) Вольтерьянец.
ՎՈԼՏԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (պատմ.) Вольтерьянство.
ՎՈԼՏԵՐՅԱՆ, միայն Վոլտերյան բազկաթոռ կապակցության մեջ вольтеровское кресло.
ՎՈԼՏՅԱՆ, միայն վոլտյան աղեղ կապակցության մեջ вольтова дуга.
ՎՈԼՖՐԱՄ, ի Вольфрам.
ՎՈԿԱԼ, ա. Вокальный.
ՎՈՒԼԳԱՐ, տե՛ս Գռեհիկ։
ՎՈՒԼԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի (տեխ.) Вулканизировать, вулканизовать.
ՎՈՒԼԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման (տեխ.) Вулканизация.
ՎՈՒԼԿԱՆԱՑՎԵԼ, վեց (տեխ.) Вулканизироваться, вулканизоваться.
ՎՈՒՅ, ձ. (բրբ.) Возглас сожаления, неожиданности, страха, недоверия.
ՎՈՒՆԴԵՐՔԻՆԴ, տե՛ս Հրաշամանուկ:
ՎՈՒՇ 1, ի Лён.
ՎՈՒՇ 2, ձ. Возглас горя, сожаления.
ՎՈՒՇԱԲՈՒԾԱԿԱՆ, ա. Льноводческий.
ՎՈՒՇԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Льноводство.
ՎՈՒՇԱԳԶԻՉ 1. ա. Льночесальный. 2. գ. Льночесалка.
ՎՈՒՇԱԹԱԿ, ի Льнотрепалка, трепало (льна).
ՎՈՒՇԱԹԱԿԻՉ, ի Льнотрепалка, трепало (льна).
ՎՈՒՇԱԹԱԿՈՒՄ, կման Трепание льна.
ՎՈՒՇԱՁԵԹ, ի Льняное масло.
ՎՈՒՇԱՄԱՆԱՐԱՆ, ի Льнопрядильня.
ՎՈՒՇԱՍԵՐՄ, ի Льносемя.
ՎՈՒՇԵ, տե՛ս Վշյա։
ՎՈՒՇ-ՎՈՒՇ, ձ. Возглас горя, сожаления (Ох-ох-ох! Горе мне!).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ