Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՑԼԱԳԼՈՒԽ 1. գ. Бычья голова. 2. ա. С бычьей головой, с головой как у быка.
ՑԼԱԿՌԻՎ, ի Бои быков
ՑԼԱՄԱՐՏ, ի Бои быков.
ՑԼԱՄԱՐՏԻԿ, ի Тореадор, матадор, эспада.
ՑԼԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ցլամարտ։
ՑԼԱՇՈՒՆ, շան Бульдог.
ՑԼԱՎԱՅՐԻ, բու (կենդբ.) Тур.
ՑԼԵՊ, ի (բրբ.). Стружка. 2. Заусеницам, заусенец.
ՑԼԵՓ, ի (բրբ.). Стружка. 2. Заусеницам, заусенец.
ՑԼԻԿ, ի Бычок.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ