Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՓԻԼԻԿՎԱՆ, ի (հնց.) Таран.
ՓԻԼԻՍՈՓԱ, յի Философ.
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԲԱՐ, մ. Философски.
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ, ա. Философский.
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱՄԻՏ, ա. Философский, содержащий философскую мысль.
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԵԼ, եցի Философствовать.
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՐԵՆ, տե՛ս Փիլիսոփայաբար։
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Философия.
ՓԻԼՈՆ, ի (եկեղ.) Фелонь, фелон, риза. ◊ Փիլոնը առնել՝ վերցնել расстричь.
ՓԻԼՈՆԱԶՈՒՐԿ, ա. (եկեղ.) Расстриженный. ◊ Փիլոնազուրկ անել расстричь. Փիլոնազուրկ լինել расстричься.
ՓԻՂ, փղի Слон.
ՓԻՃԵԿԵՐ, ի (կենդբ.) Сосновый шелкопряд.
ՓԻՃԻ, տե՛ս Սոճի։
ՓԻՆԱՉԻ, չու (բրբ.) 1. Чеботарь, холодный сапожник. 2. (փխբ.) Сапожник (прост.), неумёха.
ՓԻՆԱՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) 1. Занятие холодного сапожника. 2. Сапожничество. (разг.), работа неумелого человека.
ՓԻՇԻ-ՓԻՇԻ, տե՛ս Փիսի-փիսի. ◊ Փիշի-փիշի անել 1) цацкаться, возиться с кем-либо, 2) гладить, погладить кого-либо по шерсти.
ՓԻՇՏ, ձ. Брысь.
ՓԻՍ 1. տե՛ս Վատ։ 2. մ. Сильно. ◊ Փիս բերան 1) ругательный (прост.), пугливый. (прост.), сквернословящий, 2) злоязычный.
ՓԻՍԻ, ի Киска.
ՓԻՍԻՓԻՍԻ, ձ. Кис-кис.
ՓԻՍԻ-ՓԻՍԻ, ձ. Кис-кис.
ՓԻՍՈ, յի Киса, киска.
ՓԻՐՈՒԶ 1. գ. Бирюза. 2. ա. Бирюзовый. 3. (փխբ.) Голубизна, бирюз.
ՓԻՐՈՒԶԱ, տե՛ս Փիրուզ։
ՓԻՐՈՒԶԱԳՈՒՅՆ, ա. Бирюзовый.
ՓԻՐՈՒԶԱԶԱՐԴ, ա. Бирюзовый, украшенный бирюзой.
ՓԻՐՈՒԶԱՓԱՅԼ, ա. Бирюзовый, отливающий бирюзой.
ՓԻՐՈՒԶԵ, ա. Бирюзовый.
ՓԻՐՈՒԶՅԱ, ա. Бирюзовый.
ՓԻՓԵՐԹ, ի (բսբ.) Мальва, просвирник, просвирняк.
ՓԻՓԵՐԹԱԶԳԻՆԵՐ, ի (բսբ.) Мальвовые, просвирниковые.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ