Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՔՄԱԲԱՐՈ, տե՛ս Քմահաճ։
ՔՄԱԲԱՐՈՅՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Քմահաճություն։
ՔՄԱՀԱՃ, ա. Капризный, своенравный, своевольный, прихотливый.
ՔՄԱՀԱՃԱԲԱՐ, տե՛ս Քմահաճորեն։
ՔՄԱՀԱՃՈ, ա. Произвольный, производимый самовольно по своему произволу.
ՔՄԱՀԱՃՈՅՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Капризность, своенравность, своевольность, прихотливость.
ՔՄԱՀԱՃՈՐԵՆ, մ. Капризно, своенравно, своевольно, прихотливо.
ՔՄԱՀԱՃՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Капризность, своенравность, своевольность, прихотливость.
ՔՄԱՀԱՃՈՒՅՔ, ի Каприз, своенравие, своеволие, прихоть. ◊ Բախտի քմահաճույքին թողնել оставлять (бросать) на произвол (судьбы).
ՔՄԱՅԱԲԱՐ, տե՛ս Քմահաճորեն։
ՔՄԱՅԱԿԱՆ, տե՛ս Քմահաճ։
ՔՄԱՅԻՆ, ա. 1. (կզմխս.) Нёбный. Քմային վարագույր нёбная занавеска. 2. (լեզվբ.) Нёбный, палатальный. Քմային հնչյուններ нёбные (палатальные) звуки.
ՔՄԱՅՆԱՆԱԼ, ացավ (լեզվբ.) Палатализоваться, палатализироваться.
ՔՄԱՅՆԱՑՈՒՄ, ցման (լեզվբ.) Палатализация.
ՔՄԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (լեզվբ.) Палатальность, нёбность.
ՔՄԱՅՔ, տե՛ս Քմահաճույք։
ՔՄԱՅՔՈՏ, տե՛ս Քմահաճ։
ՔՄԱՊԱՐԱՐ, ա. (հզվդ.) Сладостный, сладкий.
ՔՄԱՎԱՐ, ա. (հզվդ.) Капризный, своенравный, своевольный, прихотливый.
ՔՄԾԻԾԱՂ, ի Усмешка, ухмылка (разг.). ◊ Քմծիծաղ տալ, տե՛ս Քմծիծաղել։
ՔՄԾԻԾԱՂԵԼ, եցի Усмехаться, ухмыляться (разг.).
ՔՄՈՍԿՐ, ի (կզմխս.) Нёбная кость.
ՔՄՓՈՒՇ, տե՛ս Քնփուշ։
ՔՄՔԱՅԻՆ, տե՛ս Քմային։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ