Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՔՉԱԽՈՍ, ա. Малоразговорчивый, неразговорчивый.
ՔՉԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Неразговорчивость.
ՔՉԱԿԵՐ, ի Малоежка.
ՔՉԱՆԱԼ, ացավ Уменьшаться, уменьшиться, убавляться, убавиться.
ՔՉԱՏԱՐ, ա. Маловместительный.
ՔՉԱՑՆԵԼ, ցրի Уменьшать, уменьшить, убавлять, убавить.
ՔՉԱՑՈՒՄ, ցման Уменьшение, убавление, убавка.
ՔՉԱՔԱՆԱԿ, ա. Малочисленный.
ՔՉԸ-ՓՉԸ, ի (բրբ.) Шушуканье.
ՔՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Малость, малое количество. ◊ Քչություն անել недоставать.
ՔՉՎՈՐ, ա. (բրբ.) Малочисленный.
ՔՉՓՈՐԵԼ, եցի Ковырять, ковыряться.
ՔՉՓՈՐԻԿ1, ի Зубочистка.
ՔՉՓՈՐԻԿ2 տե՛ս Ականջափորիկ։
ՔՉՓՈՐԻՉ, տե՛ս Ականջափորիկ։
ՔՉՓՈՐՈՒՄ, րման Ковыряние.
ՔՉՓՉԱԼ, ացի Шептаться, шептать, шушукаться.
ՔՉՓՉՅՈՒՆ, ի Шёпот, шушуканье.
ՔՉՓՉՈՑ, ի Шёпот, шушуканье.
ՔՉՔՉԱԼ, աց. 1, Журчать, прожурчать. 2. Шелестеть. 3. Хохотать.
ՔՉՔՉԱՆ, ա. 1. Журчащий. 2. Хохотливый.
ՔՉՔՉՈՏ, ի 1. Журчание. 2. Хохот.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ