Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՕՂ, ի 1. Серьга. 2. Обруч. 3. Аркан. 4. Обод. 5. Кольцо. 6. Петля. ◊ Ականջին օղ անել зарубить (себе) на носу (или на лбу); зарубить в памяти; наматывать, намотать (себе) на ус.
ՕՂԱԳՈՏԻ, տու Обод.
ՕՂԱԶՐԱՀ, ի (պատմ.) Кольчуга.
ՕՂԱԹՈԿ, ի Аркан.
ՕՂԱԿ, ի 1. Кольцо. 2. Петля. 3. Звена. ◊ Օղակը սեղմել сжимать кольцо. Կախարդական օղակ заколдованный круг.
ՕՂԱԿԱՁԵՎ 1. ա. Кольцевидный, кольцеобразный. 2. մ. Кольцеобразно.
ՕՂԱԿԱՅԻՆ, ա. Звеньевой.
ՕՂԱԿԱՎԱՐ, ի Звеньевой.
ՕՂԱԿԱՎԱՐՈՒՀԻ, հու Звеньевая.
ՕՂԱԿԱՎՈՐ, ա. 1. Кольцевой. 2. Кольчатый. Օղակավոր որդ кольчатый червь.
ՕՂԱԿԱՎՈՐԵԼ, եցի Кольцевать, окольцовывать, окольцевать.
ՕՂԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, րման Кольцевание, окольцовывание,
ՕՂԱԿԵԼ, եցի 1. Оцеплять, оцепить. 2. Кольцевать, , окольцовывать, окольцевать. 3. Окружать, окружить.
ՕՂԱԿՈՒՄ, ի և կման Оцепление.
ՕՂԱՁԵՎ, տե՛ս Օղակաձև։
ՕՂԱՊԱՐԱՆ, ի Аркан.
ՕՂԱՎՈՐ, տե՛ս Օղակավոր։
ՕՂԵԳՈՐԾ, ի Винокур.
ՕՂԵԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Винокуренный.
ՕՂԵԳՈՐԾԱՐԱՆ, ի Винокуренный завод.
ՕՂԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Винокурение.
ՕՂԵՎԱՃԱՌ, ի Виноторговец.
ՕՂԵՏՈՒՆ, տան Кабак, трактир.
ՕՂԻ, ղու և ի Водка. ◊ Օղի կոնծել, Օղի տնկել глушить водку. Օղի քաշել гнать водку.
ՕՂԿԱՊ, ի 1. Обруч. 2. Аркан.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ