Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՕՊԵՐԱ, յի Опера.
ՕՊԵՐԱՅԻՆ, ա. Оперный.
ՕՊԵՐԱՏԻՎ, ա. Оперативный.
ՕՊԵՐԱՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Оперативность.
ՕՊԵՐԱՏՈՐ, ի Оператор.
ՕՊԵՐԱՑԻԱ 1. տե՛ս Գործողություն։ 2. տե՛ս Վիրահատություն։ 3. տե՛ս Գործառնություն:
ՕՊԵՐԵՏ, ի Оперетта.
ՕՊԵՐԵՏԱՅԻՆ, ա. Опереточный. Օպերետային երաժշտություն опереточная музыка.
ՕՊԻՈՒՄ, տե՛ս Ափիոն։
ՕՊՈՆԵՆՏ, տե՛ս Ընդդիմախոս։
ՕՊՈՐՏՈՒՆԻԶՄ, ի Оппортунизм.
ՕՊՈՐՏՈՒՆԻՍՏ, ի Оппортунист.
ՕՊՈՐՏՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ, ա. Оппортунистический, оппортунистичный, оппортунистский.
ՕՊՏԻԿԱ, յի Оптика.
ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ, ա. Оптический.
ՕՊՏԻՄԻԶՄ, տե՛ս Լավատեսություն։
ՕՊՏԻՄԻՍՏ, տե՛ս Լավատես։
ՕՊՏԻՄԻՍՏԱԿԱՆ, տե՛ս Լավատեսական։
ՕՊՏԻՄԻՍՏՈՐԵՆ, տե՛ս Լավատեսորեն։
ՕՊՏԻՄԻՍՏՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Լավատեսություն։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ