Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՕՋԱԽ, ի Очаг. ◊ Օջախ շինել обзавестись семьёй. Օջախ վառող է, թե մարող будет (хорошим) семьянином или нет! Օջախդ մարի՝ քանդվի (անեծք) чтоб ты остался без крова! Օջախդ շեն կենա՝ մնա да не погаснет огонь в твоём очаге. Օջախը ավերել разорить чей-либо очаг, разрушить чью-либо семью. Օջախը ծխեցնել продолжить род. Օջախը մարել, տե՛ս Օջախը ավերել: Օջախը շենացնել сделать дом полной чашей. Օջախը շեն պահել 1) жить полным домом, 1) продолжить род. Օջախը քանդել, տե՛ս Օջախը ավերել: Օջախի աղջիկ՝ տղա девушка (юноша) из хорошей семьи. Օջախիդ ծուխը չմարի, Օջախիդ կրակը վառ մնա, տե՛ս Օջախդ շեն մնա: Օջախի ծուխը մարել, Օջախի կրակը հանգցնել տե՛ս Օջախը ավերել: Օջախս մարեց стряслась беда. Հայրական օջախ, Հայրենական օջախ отчий дом, отчий кров. Մեկի օջախից կրակ վառել տանել сватать чью-либо дочь. Շեն օջախ дом (как) полная чаша. Պապական օջախ, Պապերի օջախ дедовский дом (очаг).
ՕՋԱԽԱՍԱԼԻԿ, ի Плита, платка (для приготовления пищи).


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ