Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԲՌՆԵԼ, եցի 1. Держать. Դրոշակը բարձր բռնել высоко держать флаг. 2. Хватать, схватить. Նրա օձիքից բռնեց схватил его за шиворот 3. Ловить, поймать. Ձուկ բռնել ловить рыбу. 4. Задерживать, задержать. Գողին բռնեցին задержали вора. 5. Нанимать, нанять, снимать, снять. Սենյակ բռնել снять комнату. 6. Занимать, занять. Գորգը բռնել էր ամբողջ սենյակը ковёр занимал всю комнату. 7. Приниматься, приняться, прививаться, привиться. Պատվաստը (ծաղիկը) բռնել է оспа привилась. Տունկը լավ է բռնել саженец хорошо принялся. 8. Плодоносить. Այգին լավ է բռնում сад хорошо плодоносит. 9. Соответствовать, совпадать, подходить. Հաշիվներն իրար չեն բռնում расчёты не совпадают. 10. Охватывать, охватить. Դողը բռնել է дрожь охватила (кого). Ծուխը բռնել է дым охватил (что-л.), дымом охватило (что-л.) 11. Выявить, поймать. Սխալը բռնել поймать ошибку. 12. Распространиться, заполнить что-либо. Հոտը բռնել է սենյակը запах распространился по комнате. 13. Держаться за кого. 14. Напасть, охватить (о каком-либо чувстве, качестве). Ծուլությունը բռնել է лень напала (на кого.). 15. Засолить, замариновать. ◊ Աչքերը բռնել, Թթու բռնել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲՌՆԵԼ, եցի 1. Держать. Դրոշակը բարձր բռնել высоко держать флаг. 2. Хватать, схватить. Նրա օձիքից բռնեց схватил его за шиворот 3. Ловить, поймать. Ձուկ բռնել ловить рыбу. 4. Задерживать, задержать. Գողին բռնեցին задержали вора. 5. Нанимать, нанять, снимать, снять. Սենյակ բռնել снять комнату. 6. Занимать, занять. Գորգը բռնել էր ամբողջ սենյակը ковёр занимал всю комнату. 7. Приниматься, приняться, прививаться, привиться. Պատվաստը (ծաղիկը) բռնել է оспа привилась. Տունկը լավ է բռնել саженец хорошо принялся. 8. Плодоносить. Այգին լավ է բռնում сад хорошо плодоносит. 9. Соответствовать, совпадать, подходить. Հաշիվներն իրար չեն բռնում расчёты не совпадают. 10. Охватывать, охватить. Դողը բռնել է дрожь охватила (кого). Ծուխը բռնել է дым охватил (что-л.), дымом охватило (что-л.) 11. Выявить, поймать. Սխալը բռնել поймать ошибку. 12. Распространиться, заполнить что-либо. Հոտը բռնել է սենյակը запах распространился по комнате. 13. Держаться за кого. 14. Напасть, охватить (о каком-либо чувстве, качестве). Ծուլությունը բռնել է лень напала (на кого.). 15. Засолить, замариновать. ◊ Աչքերը բռնել, Թթու բռնել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ