Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԳԻՐ, գրի 1. Буква. 2. Алфавит, письмо, письмена. Գրերի գյուտը изобретение письмён. 3. Письменность. 4. Решка (прост.), решётка (разг.). 5. Грамота. 6. (բրբ.) Книга. 7. (սնոտ.) Колдовство. 8. (սնոտ.) Судьба. 9. Почерк. 10. Надпись. 11. Письмо. ◊ Գիր անել 1) писать, 2) заворожить, заколдовать. Գրի առնել записать. Գրի սևն ու սպիտակը ջոկել быть грамотным, знать грамоту. Աչքը գիրը տանել устать от чтения (о глазах). Ասածը գիր շինել зарубить на носу. Գրի մի երեսը կարդալ՝ նայել подходить к вопросу односторонне.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԳԻՐ, գրի 1. Буква. 2. Алфавит, письмо, письмена. Գրերի գյուտը изобретение письмён. 3. Письменность. 4. Решка (прост.), решётка (разг.). 5. Грамота. 6. (բրբ.) Книга. 7. (սնոտ.) Колдовство. 8. (սնոտ.) Судьба. 9. Почерк. 10. Надпись. 11. Письмо. ◊ Գիր անել 1) писать, 2) заворожить, заколдовать. Գրի առնել записать. Գրի սևն ու սպիտակը ջոկել быть грамотным, знать грамоту. Աչքը գիրը տանել устать от чтения (о глазах). Ասածը գիր շինել зарубить на носу. Գրի մի երեսը կարդալ՝ նայել подходить к вопросу односторонне.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ