Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԳԻՐԿ, գրկի 1. Объятие. 2. Обхват. 3. (փխբ.) Лоно (перен.). 4. տե՛ս Գոգ: ◊ Գիրկն առնել 1) Обнять, заключить в объятия, 2) Объять. Գիրկը գալ, Գիրկը դառնալ вернуться в лоно (чего). Գիրկն ընկնել նետվել упасть в объятия (чьи). Գիրկ գրկի обнявшись. Գիրկ ու ծոց անել обняться. Բնության գրկում на лоне природы. Մորփեոսի գրկում լինել, Պատմության գիրկն անցնել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԳԻՐԿ, գրկի 1. Объятие. 2. Обхват. 3. (փխբ.) Лоно (перен.). 4. տե՛ս Գոգ: ◊ Գիրկն առնել 1) Обнять, заключить в объятия, 2) Объять. Գիրկը գալ, Գիրկը դառնալ вернуться в лоно (чего). Գիրկն ընկնել նետվել упасть в объятия (чьи). Գիրկ գրկի обнявшись. Գիրկ ու ծոց անել обняться. Բնության գրկում на лоне природы. Մորփեոսի գրկում լինել, Պատմության գիրկն անցնել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ