Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԼՎԱՆԱԼ, լվացի 1. Мыть, помыть, вымыть. 2. Унывать, умыть. 3. Размывать, размыть. 4. Стирать, постирать, выстирать. 5. Омывать, омыть. 6. Смывать, смыть. 7. Промывать, промыть. ◊ Արյունը արյունով լվանալ, Արյունի ջրով լվանալ, Գլուխը լվանալ և այլն, տե՛ս արտահայտությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԼՎԱՆԱԼ, լվացի 1. Мыть, помыть, вымыть. 2. Унывать, умыть. 3. Размывать, размыть. 4. Стирать, постирать, выстирать. 5. Омывать, омыть. 6. Смывать, смыть. 7. Промывать, промыть. ◊ Արյունը արյունով լվանալ, Արյունի ջրով լվանալ, Գլուխը լվանալ և այլն, տե՛ս արտահայտությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ