Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԿԵՆԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Жизнь, бытие, существование. 2. Живость. 3. Жизнедеятельность, признаки жизни. 4. (փխբ.) Оживление. ◊ Կենդանություն առնել՝ ստանալ ожить. Կենդանություն ներշնչել вдохнуть жизнь. Կենդանություն տալ оживить. Կենդանության ժամանակ՝ օրոք при жизни.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿԵՆԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Жизнь, бытие, существование. 2. Живость. 3. Жизнедеятельность, признаки жизни. 4. (փխբ.) Оживление. ◊ Կենդանություն առնել՝ ստանալ ожить. Կենդանություն ներշնչել вдохнуть жизнь. Կենդանություն տալ оживить. Կենդանության ժամանակ՝ օրոք при жизни.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ