Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԿՏՐԵԼ, եցի 1. Резать, отрезать, отрезать. 2․ Делить, разделить. 3. Чеканить (о растениях). 4. Урезывать, урезать, урезать. 5. Ампутировать, удалять, удалить. 6. Прекращать, прекратить, переставать, перестать. 7. Ограждать, оградить, обносить, обнести (стеной и т. п.) 8. Рубить, срубить. 9. (փխբ.) Отрывать, оторвать. 10. Отделять, отделить, отрезать, отрезать. 11. Грабить, ограбить, разбойничать. 12. Окружать, окружить. 13. Снимать, снять (колоду карт). 14. Бить, крыть, покрывать, покрыть (карту). ◊ Կտրել-անցնել покрывать, покрыть, Проходить, пройти. Կտրել-կապել решать, решить. Ձայնը կտրել замолчать! Խելքը կտրել, Կրծքից կտրել, Կրակ կտրել, Հույսը կտրել, Ճանապարհ կտրել, Ճարը կտրել, Ջուր կտրել. Քար կտրել, Քունը կտրել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԿՏՐԵԼ, եցի 1. Резать, отрезать, отрезать. 2․ Делить, разделить. 3. Чеканить (о растениях). 4. Урезывать, урезать, урезать. 5. Ампутировать, удалять, удалить. 6. Прекращать, прекратить, переставать, перестать. 7. Ограждать, оградить, обносить, обнести (стеной и т. п.) 8. Рубить, срубить. 9. (փխբ.) Отрывать, оторвать. 10. Отделять, отделить, отрезать, отрезать. 11. Грабить, ограбить, разбойничать. 12. Окружать, окружить. 13. Снимать, снять (колоду карт). 14. Бить, крыть, покрывать, покрыть (карту). ◊ Կտրել-անցնել покрывать, покрыть, Проходить, пройти. Կտրել-կապել решать, решить. Ձայնը կտրել замолчать! Խելքը կտրել, Կրծքից կտրել, Կրակ կտրել, Հույսը կտրել, Ճանապարհ կտրել, Ճարը կտրել, Ջուր կտրել. Քար կտրել, Քունը կտրել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ