Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՁԵՌՔ, ի 1. Рука. 2. Кисть. 3. (փխբ.) Человек (как работник), рабочие руки. 4. (փխբ.) Комплект. ◊ ՄԻ ձեռք շոր комплект одежды. Ձեռ(ք) առնել 1) предпринимать, предпринять, 2) разыгрывать, разыграть, шутить, подшутить. Ձեռ(ք) բարձրացնել поднимать, поднять руку. Ձեռք բերել 1) добывать, добыть, доставать, достать, 2) копить, накапливать, накопить, приобретать, приобрести, 3) достигать, достичь (чего-л.). Ձեռք բռնել помогать, помочь, выручать, выручить. Ձեռ(ք) գցել, տե՛ս Ձեռք բերել։ Ձեռք դնել приложить руку. Ձեռ(ք) զարնել՝ զարկել приступить. Ձեռք չի ընկնում не достать. Ձեռք կարկառել просить о помощи. Ձեռք ձգել, տե՛ս Ձեռք գցել։ Ձեռք ձեռքի տված рука об руку. Ձեռ(ք) մեկնել 1) протягивать, протянуть руку 2) подать руку помощи. Ձեռ(ք) վերցնել 1) отказаться, оставить, 2) տե՛ս Ձեռք բարձրացնել։ Ձեռք տալ 1) трогать, касаться, коснуться, 2) быть выгодным. Ձեռ(ք) ու ոտ(ք) слуги. Ձեռ(ք) ու ոտ(ք) անել стараться. Ձեռ(ք) քաշել 1) տե՛ս Ձեռք դնել, 2) отказываться, отказаться. Ձե՛ռքդ պագնեմ умоляю! Ձեռքերը լվ(ան)ալ 1) умывать, умыть руки, 2) терять, потерять надежду. Ձեռքերը թուլացան руки опустились. Ձեռքերը ծալած նստել сидеть сложа руки. Ձեռքերը կապել связать по рукам. Ձեռքը բարի лёгкая руки. Ձեռքը բաց щедрый. Ձեռքը բերանը հասնել быть в состоянии. Ձեռքը բերնին դնել зажимать, зажать рот. Ձեռքը բռնել, տե՛ս Ձեռք բռնել։ Ձեռքը դատարկ неимущий, бедный. Ձեռքը դեմ անել просить милостыню, подаяние. Ձեռքը թեթև лёгкая рука. Ձեռքը լիքը богатый, имущий. Ձեռքը խառնել вмешиваться. Ձեռքը խղճին դնել положить руку на сердце. Ձեռքը խնդրել просить руки. Ձեռքը ծանր 1) неудачливый, 2) тяжёлая рука. Ձեռ(ք)ը ծոցը մնալ остаться без помощи. Ձեռքը ծուռ на руку нечист, нечистый. Ձեռ(ք)ը կարճ 1) бедный, неимущий, 2) руки коротки. Ձեռ(ք)ը հալալ՝ մաքուր частный. Ձեռքը համբուրել молить, умолять. Ձեռ(ք)ը մերժել отказывать, отказать. Ձեռ(ք)ը պակաս бедный, неимущий. Ձեռ(ք)ը պարապ с пустыми руками. Ձեռքը պատը քսել отрекаться, отпираться. Ձեռքը պարզել протянуть руку. Ձեռքը վերցնել взять, брать в руки. Ձեռքը տաք имущий, богатый. Ձեռքը փեշը գցել слёзно просить. Ձեռքը քարի տակին լինել не иметь никакой возможности. Ձեռքի թաշկինակ դառնալ стать тряпкой. Ձեռքի կեղտ деньги. Ձեռքի մեջ քոր գալ ладонь чешется (к получке). Ձեռքի տակ առնել принимать, принять под своё крыло, покровительствовать. Ձեռքի տակ ունենալ иметь под рукой. Ձեռքի տակից втихомолку. Ձեռքի փող карманные деньги. Ձեռքի մեջ առնել взять в руки. Ձեռքին նայել ждать помощи. Ձեռքին-ոտքին անել кое-как объясняться. Ձեռքից ամեն ինչ գալ быть мастером на все руки. Ձեռքից արյան հոտ է գալիս руки в крови. Ձեռքից գալ мочь, уметь. Ձեռքից բաց թողնել упускать, упустить. Ձեռ(ք)ից գնալ 1) гибнуть, погибнуть, 2) чахнуть, зачахнуть, ձեռքից խլել отнимать, отнять. Ձեռքից հանել упустить. Ձեռքից ձեռք անցնել ходить, пойти по рукам. Ձեռ(ք)ից պրծնել избавиться (от кого-л.). Ձեռքն ընդունել принимать, принять предложение. Ձեռքն ընկնել попасть в руки, ձեռքով умелый. Ձեռքով անել делать рукой знак. Ձեռ(ք)ով-ոտ(ք)ով деловой, проворный. Ձեռքս կկտրեմ даю руку на отсечение. Ձեռքում պանել держать в руках. Ձեռք ու ոտքից ընկնել обессилеть. Աջ ձեռքը լինել быть правой рукой. Առաջին ձեռքից из первых рук. Երկու ձեռքով ստորագրել подписываться, подписаться обеими руками. Վարպետ ձեռք опытная рука. Մի ձեռքը յուղի, մյուսը՝ մեղրի մեջ кататься, как сыр в масле. Նրա ձեռքի բանը չէ не его рук дело, ему не под силу. 

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՁԵՌՔ, ի 1. Рука. 2. Кисть. 3. (փխբ.) Человек (как работник), рабочие руки. 4. (փխբ.) Комплект. ◊ ՄԻ ձեռք շոր комплект одежды. Ձեռ(ք) առնել 1) предпринимать, предпринять, 2) разыгрывать, разыграть, шутить, подшутить. Ձեռ(ք) բարձրացնել поднимать, поднять руку. Ձեռք բերել 1) добывать, добыть, доставать, достать, 2) копить, накапливать, накопить, приобретать, приобрести, 3) достигать, достичь (чего-л.). Ձեռք բռնել помогать, помочь, выручать, выручить. Ձեռ(ք) գցել, տե՛ս Ձեռք բերել։ Ձեռք դնել приложить руку. Ձեռ(ք) զարնել՝ զարկել приступить. Ձեռք չի ընկնում не достать. Ձեռք կարկառել просить о помощи. Ձեռք ձգել, տե՛ս Ձեռք գցել։ Ձեռք ձեռքի տված рука об руку. Ձեռ(ք) մեկնել 1) протягивать, протянуть руку 2) подать руку помощи. Ձեռ(ք) վերցնել 1) отказаться, оставить, 2) տե՛ս Ձեռք բարձրացնել։ Ձեռք տալ 1) трогать, касаться, коснуться, 2) быть выгодным. Ձեռ(ք) ու ոտ(ք) слуги. Ձեռ(ք) ու ոտ(ք) անել стараться. Ձեռ(ք) քաշել 1) տե՛ս Ձեռք դնել, 2) отказываться, отказаться. Ձե՛ռքդ պագնեմ умоляю! Ձեռքերը լվ(ան)ալ 1) умывать, умыть руки, 2) терять, потерять надежду. Ձեռքերը թուլացան руки опустились. Ձեռքերը ծալած նստել сидеть сложа руки. Ձեռքերը կապել связать по рукам. Ձեռքը բարի лёгкая руки. Ձեռքը բաց щедрый. Ձեռքը բերանը հասնել быть в состоянии. Ձեռքը բերնին դնել зажимать, зажать рот. Ձեռքը բռնել, տե՛ս Ձեռք բռնել։ Ձեռքը դատարկ неимущий, бедный. Ձեռքը դեմ անել просить милостыню, подаяние. Ձեռքը թեթև лёгкая рука. Ձեռքը լիքը богатый, имущий. Ձեռքը խառնել вмешиваться. Ձեռքը խղճին դնել положить руку на сердце. Ձեռքը խնդրել просить руки. Ձեռքը ծանր 1) неудачливый, 2) тяжёлая рука. Ձեռ(ք)ը ծոցը մնալ остаться без помощи. Ձեռքը ծուռ на руку нечист, нечистый. Ձեռ(ք)ը կարճ 1) бедный, неимущий, 2) руки коротки. Ձեռ(ք)ը հալալ՝ մաքուր частный. Ձեռքը համբուրել молить, умолять. Ձեռ(ք)ը մերժել отказывать, отказать. Ձեռ(ք)ը պակաս бедный, неимущий. Ձեռ(ք)ը պարապ с пустыми руками. Ձեռքը պատը քսել отрекаться, отпираться. Ձեռքը պարզել протянуть руку. Ձեռքը վերցնել взять, брать в руки. Ձեռքը տաք имущий, богатый. Ձեռքը փեշը գցել слёзно просить. Ձեռքը քարի տակին լինել не иметь никакой возможности. Ձեռքի թաշկինակ դառնալ стать тряпкой. Ձեռքի կեղտ деньги. Ձեռքի մեջ քոր գալ ладонь чешется (к получке). Ձեռքի տակ առնել принимать, принять под своё крыло, покровительствовать. Ձեռքի տակ ունենալ иметь под рукой. Ձեռքի տակից втихомолку. Ձեռքի փող карманные деньги. Ձեռքի մեջ առնել взять в руки. Ձեռքին նայել ждать помощи. Ձեռքին-ոտքին անել кое-как объясняться. Ձեռքից ամեն ինչ գալ быть мастером на все руки. Ձեռքից արյան հոտ է գալիս руки в крови. Ձեռքից գալ мочь, уметь. Ձեռքից բաց թողնել упускать, упустить. Ձեռ(ք)ից գնալ 1) гибнуть, погибнуть, 2) чахнуть, зачахнуть, ձեռքից խլել отнимать, отнять. Ձեռքից հանել упустить. Ձեռքից ձեռք անցնել ходить, пойти по рукам. Ձեռ(ք)ից պրծնել избавиться (от кого-л.). Ձեռքն ընդունել принимать, принять предложение. Ձեռքն ընկնել попасть в руки, ձեռքով умелый. Ձեռքով անել делать рукой знак. Ձեռ(ք)ով-ոտ(ք)ով деловой, проворный. Ձեռքս կկտրեմ даю руку на отсечение. Ձեռքում պանել держать в руках. Ձեռք ու ոտքից ընկնել обессилеть. Աջ ձեռքը լինել быть правой рукой. Առաջին ձեռքից из первых рук. Երկու ձեռքով ստորագրել подписываться, подписаться обеими руками. Վարպետ ձեռք опытная рука. Մի ձեռքը յուղի, մյուսը՝ մեղրի մեջ кататься, как сыр в масле. Նրա ձեռքի բանը չէ не его рук дело, ему не под силу. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ