Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՁՅՈՒՆ, ձյան կամ ձյունի, ձնի 1. գ. Снег. 2. ա. (փխբ.) Белый. ◊ Գլխին ձյուն բերել՝ գալ՝ տալ накликать беду (на кого-л.). Ձյուն է իջել մազերին, Ձյուն է նստել գլխին поседел, постарел. Ձյունի նման հալչել растаять как снег. Ձյունով ընկնել заболеть снежной слепотой.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՁՅՈՒՆ, ձյան կամ ձյունի, ձնի 1. գ. Снег. 2. ա. (փխբ.) Белый. ◊ Գլխին ձյուն բերել՝ գալ՝ տալ накликать беду (на кого-л.). Ձյուն է իջել մազերին, Ձյուն է նստել գլխին поседел, постарел. Ձյունի նման հալչել растаять как снег. Ձյունով ընկնել заболеть снежной слепотой.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ