Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՄԵԿ 1. թ. Один. 2. գ. Единица. 3. ա. Единый. 4. գ. Некто, кто-то. 5. թ. Раз. ◊ Մեկ էլ 1) вдруг, 2) ещё раз. Մեկը (ամսի) первое число (месяца). Մեկ եղավ тут же, одновременно. Մեկ... մեկ иногда. Մեկ որ... Մեկ էլ որ... во-первых... во-вторых. Մեկ-մեկ 1) по временам, иногда, 2) поодиночке, 3) по одному. Մեկս ու մեկս, один из нас Մեկդ ու մեկդ один из вас. Մեկս մեկիս, Մեկդ մեկիդ, մեկը մեկիս один другого, один другому, друг другу. Մեկեն ի մեկ сразу. Մեկ լինել 1) Объединиться, 2) произойти одновременно, сразу. Մեկ կլինի, երկու կլինի хватит! есть же мера. Մեկը մեկով, երկուսը Աստծով один в поле не воин. Մեկը երկու չդառնալ не добиваться пользы.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՄԵԿ 1. թ. Один. 2. գ. Единица. 3. ա. Единый. 4. գ. Некто, кто-то. 5. թ. Раз. ◊ Մեկ էլ 1) вдруг, 2) ещё раз. Մեկը (ամսի) первое число (месяца). Մեկ եղավ тут же, одновременно. Մեկ... մեկ иногда. Մեկ որ... Մեկ էլ որ... во-первых... во-вторых. Մեկ-մեկ 1) по временам, иногда, 2) поодиночке, 3) по одному. Մեկս ու մեկս, один из нас Մեկդ ու մեկդ один из вас. Մեկս մեկիս, Մեկդ մեկիդ, մեկը մեկիս один другого, один другому, друг другу. Մեկեն ի մեկ сразу. Մեկ լինել 1) Объединиться, 2) произойти одновременно, сразу. Մեկ կլինի, երկու կլինի хватит! есть же мера. Մեկը մեկով, երկուսը Աստծով один в поле не воин. Մեկը երկու չդառնալ не добиваться пользы.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ