Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՅՈԹ, թվ. Семь. ◊ Յոթը գույն փոխել меняться в лице (от злости, страха и т. п.). Յոթը ծովեն, մեկ կովեն, Յոթը հորեն մեկ մորեն 1) разбавленный, 2) невкусный, безвкусный, 3) незаконнорождённый. Յոթը պորտ 1) седьмое колено, по седьмое колено, 2) весь род. Յոթ պորտով սեղան նստել пожелание долголетия и благополучия. Յոթ սարի ետևը за тридевять земель. Յոթ տալ (կատարել) справить поминки (на седьмой день после смерти). Յոթ տակ 1) в семикратном размере, 2) тёртый калач. Յոթ փակի տակ պանել хранить за семью замками. Յոթն անվան, տե՛ս Յոթնանուն։ Յոթ տարի (հեք.) очень долго. Յոթ վերք, Յոթ վիրաց պատկեր портрет Богородицы (со следами от семи стрел в соборе г. Ленинакана). Յոթ չափել, մեկ կտրել семь раз отмерь, один раз отрежь. Յոթը գազ բերանը բաց անել бахвалиться. Յոթ օր, յոթ գիշեր семь дней, семь ночей, очень долго.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՅՈԹ, թվ. Семь. ◊ Յոթը գույն փոխել меняться в лице (от злости, страха и т. п.). Յոթը ծովեն, մեկ կովեն, Յոթը հորեն մեկ մորեն 1) разбавленный, 2) невкусный, безвкусный, 3) незаконнорождённый. Յոթը պորտ 1) седьмое колено, по седьмое колено, 2) весь род. Յոթ պորտով սեղան նստել пожелание долголетия и благополучия. Յոթ սարի ետևը за тридевять земель. Յոթ տալ (կատարել) справить поминки (на седьмой день после смерти). Յոթ տակ 1) в семикратном размере, 2) тёртый калач. Յոթ փակի տակ պանել хранить за семью замками. Յոթն անվան, տե՛ս Յոթնանուն։ Յոթ տարի (հեք.) очень долго. Յոթ վերք, Յոթ վիրաց պատկեր портрет Богородицы (со следами от семи стрел в соборе г. Ленинакана). Յոթ չափել, մեկ կտրել семь раз отмерь, один раз отрежь. Յոթը գազ բերանը բաց անել бахвалиться. Յոթ օր, յոթ գիշեր семь дней, семь ночей, очень долго.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ