Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՆՊԱՏԱԿ, ի 1. Цель. 2. Намерение, замысел. ◊ Նպատակի պարագա (քեր.) обстоятельство цели. Նպատակ դնել՝ ունենալ ставить, поставить перед собой цель, намереваться. Նպատակին հասնել достигать, достичь цели. Նպատակի ծառայեցնել подчинять, подчинить (какой-л.) цели.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՆՊԱՏԱԿ, ի 1. Цель. 2. Намерение, замысел. ◊ Նպատակի պարագա (քեր.) обстоятельство цели. Նպատակ դնել՝ ունենալ ставить, поставить перед собой цель, намереваться. Նպատակին հասնել достигать, достичь цели. Նպատակի ծառայեցնել подчинять, подчинить (какой-л.) цели.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ