Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԱՇԽԱՐՀ, ի 1. Мир. 2. Земля, земной шар. 3. Часть света. 4. Страна. 5. (հնց.) Край, местность. 6. Духовный мир. 7. Человечество. 8. (փխբ.) Профессиональная область, мир. Գիտության աշխարհ мир науки. 9. Сфера, область в природе, в жизни. 10. Среда, окружение. 11. Светская, мирская жизнь (в противоположность монастырской). ◊ Աշխարհ առնել՝ բռնել распространиться по всему свету. Աշխարհ արժենալ быть очень ценным, дорогим. Աշխարհ բերել 1) родить на свет, 2) выявить. Աշխարհ գալ 1) появиться, родиться на свет, 2) возникнуть, произойти. Աշխարհ մտնել 1) Вступить в брак, 2) войти в жизнь. Աշխարհ տեսած бывалый. Աշխարհ տեսնել 1) много путешествовать, 2) приобрести опыт, мудрость. Աշխարհը բռնել գնալ 1) տե՛ս Աշխարհի հետ գնալ, 2) долго жить. Աշխարհը գլխին քանդվել՝ փլվել՝ շուռ գալ пережить большое горе. Աշխարհ դուրս գալ выйти в свет. Աշխարհը դղրդացնել потрясти мир. Աշխարհի աչքը հանել вызвать у всех зависть. Աշխարհի(ս) երեսին на свете, во всём мире. Աշխարհի հետ գնալ приспособиться, приноровиться к жизни. Աշխարհի չափ беспредельно, чрезмерно. Աշխարհի վերջը конец света, светопреставление. Աշխարհից անտեղյակ не от мира сего. Աշխարհից կուշտ пресыщенный, разочарованный. Աշխարհից հեռու подальше от людей. Աշխարհից հրաժարվել отречься от мира. Աշխարհով մեկ по всему свету. Աշխարհով մեկ անել раструбить на весь мир, распространить по всему свету. Աշխարհով մեկ դառնալ՝ լինել 1) рассыпаться по свету, 2) возликовать. Այն աշխարհը, Անցավոր աշխարհ, Արտաքին աշխարհ, Դրսի աշխարհ, Լույս աշխարհ, Լույս աշխարհ հանել, Հանդերձյալ աշխարհ, Մութ աշխարհ, Ներքին աշխարհ, Նոր աշխարհ և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱՇԽԱՐՀ, ի 1. Мир. 2. Земля, земной шар. 3. Часть света. 4. Страна. 5. (հնց.) Край, местность. 6. Духовный мир. 7. Человечество. 8. (փխբ.) Профессиональная область, мир. Գիտության աշխարհ мир науки. 9. Сфера, область в природе, в жизни. 10. Среда, окружение. 11. Светская, мирская жизнь (в противоположность монастырской). ◊ Աշխարհ առնել՝ բռնել распространиться по всему свету. Աշխարհ արժենալ быть очень ценным, дорогим. Աշխարհ բերել 1) родить на свет, 2) выявить. Աշխարհ գալ 1) появиться, родиться на свет, 2) возникнуть, произойти. Աշխարհ մտնել 1) Вступить в брак, 2) войти в жизнь. Աշխարհ տեսած бывалый. Աշխարհ տեսնել 1) много путешествовать, 2) приобрести опыт, мудрость. Աշխարհը բռնել գնալ 1) տե՛ս Աշխարհի հետ գնալ, 2) долго жить. Աշխարհը գլխին քանդվել՝ փլվել՝ շուռ գալ пережить большое горе. Աշխարհ դուրս գալ выйти в свет. Աշխարհը դղրդացնել потрясти мир. Աշխարհի աչքը հանել вызвать у всех зависть. Աշխարհի(ս) երեսին на свете, во всём мире. Աշխարհի հետ գնալ приспособиться, приноровиться к жизни. Աշխարհի չափ беспредельно, чрезмерно. Աշխարհի վերջը конец света, светопреставление. Աշխարհից անտեղյակ не от мира сего. Աշխարհից կուշտ пресыщенный, разочарованный. Աշխարհից հեռու подальше от людей. Աշխարհից հրաժարվել отречься от мира. Աշխարհով մեկ по всему свету. Աշխարհով մեկ անել раструбить на весь мир, распространить по всему свету. Աշխարհով մեկ դառնալ՝ լինել 1) рассыпаться по свету, 2) возликовать. Այն աշխարհը, Անցավոր աշխարհ, Արտաքին աշխարհ, Դրսի աշխարհ, Լույս աշխարհ, Լույս աշխարհ հանել, Հանդերձյալ աշխարհ, Մութ աշխարհ, Ներքին աշխարհ, Նոր աշխարհ և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ