Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԱՋ, ի 1. ա. Правый. Աջ ձեռք правая рука. 2. գ. Աջը правая рука, десница (устар. поэт.). 3. մ. Вправо, на­право. 4. ա. (քղք.) Правый, реакционный, консерватив­ный. 5. ա. (խսկց.) Удачливый. ◊ Աջ թեքում правый уклон. Աջ թև, Աջ ձեռք (кто-либо,) правая рука, опора. Աջ ու ահյակ, Աջ ու ձախ направо и налево, без разбору. Աջ օպոզիցիա, տե՚ս Աջ թեքում։ Բանը աջ գնալ иметь удачу. Աջն առնել 1) (կրոն.) приложиться к деснице, 2) покорствовать, 3) уго­ждать. Աջն ու ձախը չգիտենալ быть неопытным, незрелым.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱՋ, ի 1. ա. Правый. Աջ ձեռք правая рука. 2. գ. Աջը правая рука, десница (устар. поэт.). 3. մ. Вправо, на­право. 4. ա. (քղք.) Правый, реакционный, консерватив­ный. 5. ա. (խսկց.) Удачливый. ◊ Աջ թեքում правый уклон. Աջ թև, Աջ ձեռք (кто-либо,) правая рука, опора. Աջ ու ահյակ, Աջ ու ձախ направо и налево, без разбору. Աջ օպոզիցիա, տե՚ս Աջ թեքում։ Բանը աջ գնալ иметь удачу. Աջն առնել 1) (կրոն.) приложиться к деснице, 2) покорствовать, 3) уго­ждать. Աջն ու ձախը չգիտենալ быть неопытным, незрелым.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ