Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՓԱԽՉԵԼ, փախա 1. Бежать, убегать, убежать. 2. Уходить, уйти. 3. Избегать, избежать. 4. Сбегать, сбежать. 5, Выскальзывать, выскользнуть. 6. Понестись, помчаться. ♢ Փախչող փախչողի է спасайся, кто может. Աչքից փախչել, Գլուխն առնել փախչել, Թոկից փախած, Քունը փախչել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ:

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՓԱԽՉԵԼ, փախա 1. Бежать, убегать, убежать. 2. Уходить, уйти. 3. Избегать, избежать. 4. Сбегать, сбежать. 5, Выскальзывать, выскользнуть. 6. Понестись, помчаться. ♢ Փախչող փախչողի է спасайся, кто может. Աչքից փախչել, Գլուխն առնել փախչել, Թոկից փախած, Քունը փախչել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ