Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՓԱՅՏ, ի 1. Дерево, бревно. 2. Дрова. 3. Древесина, дерево. 4. Палка, посох. 5. Трость, посох. ◊ Փայտ անել заготовлять дрова. Փայտ դառնալ՝ կտրել окоченеть. Փայտ կտրել (լեզվի մասին) онеметь, потерять дар речи. Փայտ կուլ տված լինել как (словно, будто) аршин проглотил. Փայտե գլուխ еловая, дубовая голова, башка и т. д. Փայտը վրան կոտրել отдубасить. Փայտի գնալ идти за дровами. Փայտի նման կանգնել торчать как пень или пнём. Փայտի տակ գցել отколотить палкой, отдубасить (устар.). Միևնույն փայտից տաշված լինել из одного теста (кто с кем); одним миром мазаны; одного поля ягода. Շան հետ բարեկամացիր, փայտը ձեռիցդ մի գցիր собаку мани, а палку держи. Փայտի ուժով из-под палки.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՓԱՅՏ, ի 1. Дерево, бревно. 2. Дрова. 3. Древесина, дерево. 4. Палка, посох. 5. Трость, посох. ◊ Փայտ անել заготовлять дрова. Փայտ դառնալ՝ կտրել окоченеть. Փայտ կտրել (լեզվի մասին) онеметь, потерять дар речи. Փայտ կուլ տված լինել как (словно, будто) аршин проглотил. Փայտե գլուխ еловая, дубовая голова, башка и т. д. Փայտը վրան կոտրել отдубасить. Փայտի գնալ идти за дровами. Փայտի նման կանգնել торчать как пень или пнём. Փայտի տակ գցել отколотить палкой, отдубасить (устар.). Միևնույն փայտից տաշված լինել из одного теста (кто с кем); одним миром мазаны; одного поля ягода. Շան հետ բարեկամացիր, փայտը ձեռիցդ մի գցիր собаку мани, а палку держи. Փայտի ուժով из-под палки.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ