Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՔԻԹ, քթի Нос. ◊ Քիթ անել обидеться, надуть губы. Քիթ բարձրացնել драть (задирать, поднимать, подымать) нос. Քիթ թափ տալ задирать нос. Քիթ հանել очинить. Քիթ սրբելու ժամանակ չունենալ дохнуть (дыхнуть) некогда. Քիթը վեր քաշել нос воротить. Քիթ ցցել, տե՛ս Քիթ բարձրացնել։ Քիթ ու մռութ лицо, морда. Քիթ ու մռութ անել обидеться, надуть губы. Քիթ ու մռութը արունլվա անել расквасить морду. Քիթ ու մռութը ծռմռել строить, корчить и т. д. рожу. Քիթ ու մռութը կախել насупиться. Քիթ ու մռութը հավաքել вешать (повесить) нос. Քիթ ու մռութը ջարդել набить морду. Քիթ ու պռոշ, տե՛ս Քիթ ու մռութ։ Քիթ ու պռոշ անել строить, корчить и т. п. рожу. Քիթ ու պռունգ կամ Քիթ ու պռունկ, տե՛ս Քիթ ու մռութ: Քիթ քթի խոսել կամ Քիթ քթի տալ нос к носу, носом к носу, нос в нос Քիթը բարձր պահել нос кверху держать (носить и т. п.). Քիթը բարձրացնել драть (задирать, поднимать, подымать) нос. Քիթը բերանը մեկ անել набить морду. Քիթը գետին կպչել перестать, заноситься. Քիթը երկար заносчивый, чванный, чванливый, спесивый. Քիթը երկինք ցցել, տե՛ս Քիթը բարձրացնել Քիթը խոթել совать (сунуть), тыкать (свой нос), соваться с носом. Քիթը խպշտել дёргать носом. Քիթը կախ повесив нос. Քիթը կախել կամ Քիթը կախ անել вешать (повесить) нос. Քիթը կախ մնալ опешить. Քիթը կոխել 1) տե՛ս Քիթը խոթել, 2) тыкать (ткнуть) в нос (носом). Քիթը հոտ առնել чуять носом, нюхом, чутьём. Քիթը մխում է с души воротит. Քիթը մտնել 1) лезть на глаза (в глаза), 2) подъезжать к кому, ластиться к кому, около кого. Քիթը սրվել է нос заострился, исхудал. Քիթը վեր ցցել задирать нос, драть нос (разг.). Քիթը վեր քաշել 1) нос воротить, 2) крутить носом, морщить нос. Քիթը տնկել нос кверху держать (носить и т. п.). Քիթը տրորել дать по носу, ткнуть носом. Քիթը ցից заносчивый, кичливый, надутый. Քիթը ուռցնել надуть губы. Քիթը քամուն բռնել гонять лодыря (или собак), бездельничать. Քիթը քաշ անել, տե՛ս Քիթը կախել։ Քիթը քարին առնել տալ՝ խփել терпеть неудачу. Քիթն ու մռութր հավաքել морщить нос. Քիթն ու պլինչը չլվացած ни свет ни заря, чуть (или чем) свет. Քթի մազ нудный. Քթի մազ դառնալ привередничать. Քթի մեջ խոսել, Քթի միջից խոսել гнусавить. Քթի մուխը հանել задавать, задать трёпку (таску, жару, баню, перцу). Քթի տակ под носом. Քթի տակ ասել՝ խոսել, երգել (և այլն) говорить (смеяться, шептать и т. п.) под нос, в нос. Քթի տակ դնդնալ мурлыкать. Քթի տակին մռմռալ՝ փնթփնթալ ворчать, брюзжать. Քթին դեմ անել тыкать (ткнуть) в нос (носом). Քթին թխել стукать сбить, щёлкать и т. п. по носу. Քթին խնդալ поднимать (поднять) на смех. Քթին տալ дать по носу. Քթից այն կողմը չտեսնել не видеть дальше своего (собственного) носа. Քթիցը բերել испортить кому-л. много (столько и т. п.) крови. Քթից(ը) բռնած ման ածել водить за нос. Քթից(ը) բռնել насмехаться над кем, чем-л. Քթիցը, բռնես հոգին դուրս կգա еле-еле душа в теле; дышит на ладан. Քթից(ը) գալ выйти боком. Քթից(ը) դուրս թռած как две капли воды (похож на кого), весь в кого. Քթից ընկնողը հազար կտոր կլինի гроша не стоит, а глядит рублём; как брянская коза, вверх глядит; ни с какой стороны не подберешься (о неприветливом, неприступном человеке). Քթից ընկած, տե՛ս Քթից դուրս թռած։ Քթից ծուխ հանող сердитый, крепкий, забористый (о вине). Քթիցը հանել насолить. Քթից հեռու չտեսնել, տե՛ս Քթից այն կողմը չտեսնել։ Քթից մուխ դուրս գալ приходить (впадать и т. п.) в неистовство. Քթները կախ, տե՛ս Քիթը կախ։ Քթներր վեր քաշել крутить носом. Քթների տակ 1) տե՛ս Քթի տակ, 2) на носу. Քթով լինել մեկի հետ быть в обиде на кого-л. Քթով խոսել կամ Քթով պռունկով խոսել отвечать неохотно. Քթովդ դուրս գա чтоб тебе подавиться! Քթովն ընկնել ударять (ударить) в нос. Քթովը տալ швырнуть в лицо. Քթում խոսել говорить в нос. Քթի ծակ չունենալ быть недогадливым.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՔԻԹ, քթի Нос. ◊ Քիթ անել обидеться, надуть губы. Քիթ բարձրացնել драть (задирать, поднимать, подымать) нос. Քիթ թափ տալ задирать нос. Քիթ հանել очинить. Քիթ սրբելու ժամանակ չունենալ дохнуть (дыхнуть) некогда. Քիթը վեր քաշել нос воротить. Քիթ ցցել, տե՛ս Քիթ բարձրացնել։ Քիթ ու մռութ лицо, морда. Քիթ ու մռութ անել обидеться, надуть губы. Քիթ ու մռութը արունլվա անել расквасить морду. Քիթ ու մռութը ծռմռել строить, корчить и т. д. рожу. Քիթ ու մռութը կախել насупиться. Քիթ ու մռութը հավաքել вешать (повесить) нос. Քիթ ու մռութը ջարդել набить морду. Քիթ ու պռոշ, տե՛ս Քիթ ու մռութ։ Քիթ ու պռոշ անել строить, корчить и т. п. рожу. Քիթ ու պռունգ կամ Քիթ ու պռունկ, տե՛ս Քիթ ու մռութ: Քիթ քթի խոսել կամ Քիթ քթի տալ нос к носу, носом к носу, нос в нос Քիթը բարձր պահել нос кверху держать (носить и т. п.). Քիթը բարձրացնել драть (задирать, поднимать, подымать) нос. Քիթը բերանը մեկ անել набить морду. Քիթը գետին կպչել перестать, заноситься. Քիթը երկար заносчивый, чванный, чванливый, спесивый. Քիթը երկինք ցցել, տե՛ս Քիթը բարձրացնել Քիթը խոթել совать (сунуть), тыкать (свой нос), соваться с носом. Քիթը խպշտել дёргать носом. Քիթը կախ повесив нос. Քիթը կախել կամ Քիթը կախ անել вешать (повесить) нос. Քիթը կախ մնալ опешить. Քիթը կոխել 1) տե՛ս Քիթը խոթել, 2) тыкать (ткнуть) в нос (носом). Քիթը հոտ առնել чуять носом, нюхом, чутьём. Քիթը մխում է с души воротит. Քիթը մտնել 1) лезть на глаза (в глаза), 2) подъезжать к кому, ластиться к кому, около кого. Քիթը սրվել է нос заострился, исхудал. Քիթը վեր ցցել задирать нос, драть нос (разг.). Քիթը վեր քաշել 1) нос воротить, 2) крутить носом, морщить нос. Քիթը տնկել нос кверху держать (носить и т. п.). Քիթը տրորել дать по носу, ткнуть носом. Քիթը ցից заносчивый, кичливый, надутый. Քիթը ուռցնել надуть губы. Քիթը քամուն բռնել гонять лодыря (или собак), бездельничать. Քիթը քաշ անել, տե՛ս Քիթը կախել։ Քիթը քարին առնել տալ՝ խփել терпеть неудачу. Քիթն ու մռութր հավաքել морщить нос. Քիթն ու պլինչը չլվացած ни свет ни заря, чуть (или чем) свет. Քթի մազ нудный. Քթի մազ դառնալ привередничать. Քթի մեջ խոսել, Քթի միջից խոսել гнусавить. Քթի մուխը հանել задавать, задать трёпку (таску, жару, баню, перцу). Քթի տակ под носом. Քթի տակ ասել՝ խոսել, երգել (և այլն) говорить (смеяться, шептать и т. п.) под нос, в нос. Քթի տակ դնդնալ мурлыкать. Քթի տակին մռմռալ՝ փնթփնթալ ворчать, брюзжать. Քթին դեմ անել тыкать (ткнуть) в нос (носом). Քթին թխել стукать сбить, щёлкать и т. п. по носу. Քթին խնդալ поднимать (поднять) на смех. Քթին տալ дать по носу. Քթից այն կողմը չտեսնել не видеть дальше своего (собственного) носа. Քթիցը բերել испортить кому-л. много (столько и т. п.) крови. Քթից(ը) բռնած ման ածել водить за нос. Քթից(ը) բռնել насмехаться над кем, чем-л. Քթիցը, բռնես հոգին դուրս կգա еле-еле душа в теле; дышит на ладан. Քթից(ը) գալ выйти боком. Քթից(ը) դուրս թռած как две капли воды (похож на кого), весь в кого. Քթից ընկնողը հազար կտոր կլինի гроша не стоит, а глядит рублём; как брянская коза, вверх глядит; ни с какой стороны не подберешься (о неприветливом, неприступном человеке). Քթից ընկած, տե՛ս Քթից դուրս թռած։ Քթից ծուխ հանող сердитый, крепкий, забористый (о вине). Քթիցը հանել насолить. Քթից հեռու չտեսնել, տե՛ս Քթից այն կողմը չտեսնել։ Քթից մուխ դուրս գալ приходить (впадать и т. п.) в неистовство. Քթները կախ, տե՛ս Քիթը կախ։ Քթներր վեր քաշել крутить носом. Քթների տակ 1) տե՛ս Քթի տակ, 2) на носу. Քթով լինել մեկի հետ быть в обиде на кого-л. Քթով խոսել կամ Քթով պռունկով խոսել отвечать неохотно. Քթովդ դուրս գա чтоб тебе подавиться! Քթովն ընկնել ударять (ударить) в нос. Քթովը տալ швырнуть в лицо. Քթում խոսել говорить в нос. Քթի ծակ չունենալ быть недогадливым.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ