Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՕՁ, ի 1. Змея. 2. Змей. ◊ Օձ խուզող, Օձ կնտող выжига. Օձը բնից ծակից հանել сманить, соблазнить лестью, убедить речью. Օձի իմաստություն змеиная мудрость. Օձի լեզու բանեցնել՝ թափել убеждать речью. Օձի լեզու հանել льстить. Օձի լեզու ունենալ быть злым, острым на язык. Օձի լեղի горше жёлчи. Օձի խաղող, տե՛ս Լոշտակ1. Օձի ծակ щель. Օձի կծած злюка, злючка, злыдень. Օձի (գորտի) հետ ջուր խմել работать до кровавого пота. Օձի շապիկ змеиный выползок. Օձի փուշ лёгкий, воздушный. Խորոված օձի միս ուտեցնել измотать. Ծոցում օձ տաքացնել змею на груди отогреть (или пригреть). Փորը օձերով լիքն է, Փորում օձեր կան злой, коварный. Ակնոցավոր օձ, Արքայիկ օձ, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՕՁ, ի 1. Змея. 2. Змей. ◊ Օձ խուզող, Օձ կնտող выжига. Օձը բնից ծակից հանել сманить, соблазнить лестью, убедить речью. Օձի իմաստություն змеиная мудрость. Օձի լեզու բանեցնել՝ թափել убеждать речью. Օձի լեզու հանել льстить. Օձի լեզու ունենալ быть злым, острым на язык. Օձի լեղի горше жёлчи. Օձի խաղող, տե՛ս Լոշտակ1. Օձի ծակ щель. Օձի կծած злюка, злючка, злыдень. Օձի (գորտի) հետ ջուր խմել работать до кровавого пота. Օձի շապիկ змеиный выползок. Օձի փուշ лёгкий, воздушный. Խորոված օձի միս ուտեցնել измотать. Ծոցում օձ տաքացնել змею на груди отогреть (или пригреть). Փորը օձերով լիքն է, Փորում օձեր կան злой, коварный. Ակնոցավոր օձ, Արքայիկ օձ, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ